Kill Bill!!!

(hehe u+u tie^n cho ngu+o+`i post ba`i nhe')

co^ng ti TNHH Mo^.t Tha`nh Vie^n Burn DDi~a Le^` DDu+o+`ng

o+? dda^y co' "trai me'm dde.p" mie^~n phi'"wifi cu?a Microsoft le. thie^.t
demo ta.i cho^~ luo^n, muo^'n so+`, na('n, cho.t gi` tu`y thi'ch!
"gia` la`ng"
dda.i gia cu?a chie^'n di.ch
nhu~ng chie^'n si~ xung ki'ch

cuo^'i gio+` co`n ho^'t ddu+o+.c ma^'y em BKIT dda`n emye^u ba(`ng ca? tra'i tim!Coi toa`n bo^. ta^.p a?nh o+? dda^y!

Comments

zecoj said…
bác nên link vào đây thì hay hơn, nó là trang riêng của set:
http://www.flickr.com/photos/b1nhb00ng/sets/72157600015560121/

PS: hôm nào có dịp ta lại chiến đấu tiếp, nhớ là phải kêu gọi anh em chuẩn bị trước từ mấy hôm ;)
Thai Duong said…
yes sir!
Anonymous said…
Trên cả tuyệt vời. Hoan hô các bạn saigon linuxers.