Ubuntu: từ A đến Z

Một bài giới thiệu rất chi tiết về Ubuntu, từ khâu cài đặt đến việc điều chỉnh cấu hình và cài đặt thêm các phần mềm thông dụng, rất đáng đọc nếu bạn sử dụng distro Linux này:
With cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 release of Microsoft's new Windows operating system (Vista), more and more people are looking for alternatives to Windows for various reasons. This tutorial is cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 third in a series of articles where I will show people who are willing to switch to Linux how cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y can set up a Linux desktop (Ubuntu 6.10 Edgy Eft in this article) that fully replaces cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir Windows desktop, i.e. that has all software that people need to do cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 things cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y do on cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir Windows desktops. The advantages are clear: you get a secure system without DRM restrictions that runs also on older hardware, and cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 best thing is: all software comes free of charge.

Comments