Mời đăng ký tham dự TetCon 2013

Tôi vui mừng thông báo là chúng tôi đã chốt được địa điểm và thời gian tổ chức TetCon 2013. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 15/1/2013, tại đại học Bách Khoa Tp.HCM. Hôm nay chúng tôi bắt đầu nhận đăng ký tham dự tại địa chỉ http://tetcon.org/register.html.

Cảm ơn và hẹn gặp lại ở TetCon 2013!

Comments