Bơi ra biển lớn

Việt Nam: Anh Viên, 19 tuổi, đứng thứ 10 trong đợt bơi vòng loại 400m hỗn hợp. Trước đó cô thua cách biệt ở nội dung 200m nữ.

Singapore: Joseph Schooling, 20 tuổi, đoạt huy chương đồng đầu tiên trong lịch sử cho Singapore.

Mỹ: Katie Ledecky, 18 tuổi, đoạt 5 huy chương vàng, phá ba kỷ lục thế giới.

Comments

Unknown said…
thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân
This comment has been removed by a blog administrator.
Minh said…
hinh nhu giai boi chua ket thuc
Unknown said…
Ánh Viên được 1 huy chương đồng, Việt Nam mà có chính sách tốt về thể thao thì cũng không đến nỗi nào, dân đông mà, có dư người tài năng.
Minh said…
Anh Vien cho JS hui khoi :D
Thai Duong said…
Coi chừng nhầm đó: https://en.wikipedia.org/wiki/2015_World_Aquatics_Championships khác với https://en.wikipedia.org/wiki/2015_FINA_Swimming_World_Cup.