Exciting Vietnam-related Opportunities at Google Singapore

Please send your resume to thaidn@google.com, I can help get it in front of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 right people. Feel free to drop me a line if you have any questions.

These roles are based in Singapore at cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 moment.

1. Account Strategist, Google Customer Solutions (English, Vietnamese) - Singapore:
https://careers.google.com/jobs/results/92325782551962310/

2. Account Strategist, Google Customer Solutions (English, Vietnamese) - Singapore:
https://careers.google.com/jobs/results/122215672462615238/

3. Account Strategist, Agency (English, Vietnamese) - Singapore:
https://careers.google.com/jobs/results/80231215556108998/

4. Agency Development Manager, Google Customer Solutions (English, Vietnamese) - Singapore:
https://careers.google.com/jobs/results/118449859926598342/

5. Agency Lead, Google Customer Solutions (English, Vietnamese) - Singapore:
https://careers.google.com/jobs/results/127662017168188102/

6. Manager, Mid Market Sales, Google Customer Solutions - Singapore:
https://careers.google.com/jobs/results/96898303519531718/

7. Regional Finance Manager - Singapore
https://careers.google.com/jobs/results/133706048667034310-regional-finance-manager/

8. Government Relations and Public Policy Manager (Vietnamese, English) - Singapore
https://careers.google.com/jobs/results/72345389606281926-government-affairs-and-public-policy-manager-english-vietnamese/

Comments

Quang Thảo said…
Dear admin,

Vô tình em biết được blog này do đọc 1 bài viết của anh và tìm hiểu thêm thông tin được biết anh dường như là anh D.N.T Không biết là đúng hay sai nhưng em rất thích bài G.Đ và đặc biệt là em cũng học lập trình PHP nhưng hiện tại lại làm PM cho 1 công ty tư nhân nhỏ.
Mong được kết nối với anh, hope admin là D.NT thật sự <3