Wednesday, October 1, 2008

Libor at all time high 6.88%

"The money markets have completely broken down, with no trading taking place at all. There is no market any more." Christoph Rieger, Dresdner Kleinwort in Frankfurt, Sept 30, 2008.

Gần đây nhiều người nghi ngờ Libor không còn phản ánh đúng chi phí vay vốn liên ngân hàng nữa, một phần vì như trong trích dẫn nói trên thực tế thị trường liên ngân hàng đã đóng băng nên Libor chỉ còn ý nghĩa tượng trưng. Ngoài ra bản thân các ngân hàng báo cáo số liệu cho BBA để tính Libor đã không trung thực, vì sợ bị xem là credit risky nên thường under-report số thật. BBA hồi tháng06/2008 đã có investigate và định cải tổ cách tính Libor nhưng cuối cùng đành bỏ lửng kế hoạch này.

ICAP, một bond broker lớn ở London, đã xây dựng một chỉ số khác: New York Funding Rate (NYFR) với mục đính cạnh tranh với Libor của BBA. Hiện tại có khoảng $150 trillions các sản phẩm tài chính qui chiếu vào Libor. Sau đây là khác biệt giữa hai chỉ số (cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o Portfolio.com):

  • For Libor, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 British Bankers' Association asks 16 banks to report borrowing rates offered to cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365m. The BBA takes cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 middle 8 of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365se and reports cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 average. For cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 NYFR, ICAP polls at least 16 banks for perceived market borrowing costs. The bottom and top 25 percent of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365se rates are tossed and ICAP reports cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 average of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 remaining rates.
  • The ICAP process is anonymous, whereas cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 rates reported to cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 BBA by individual banks are on cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 record.
  • The Libor is released at around 6 a.m. while cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 NYFR is released at 9:30 a.m. each morning
  • No comments:

    Post a Comment

    Note: Only a member of this blog may post a comment.