Wednesday, October 15, 2008

Four Horsemen


Theo 
Edward Harrison bốn động lực chính của nền kinh tế Mỹ là:

  1. How much we spend: retail sales
  2. How much we earn: real earnings growth
  3. How much we make: industrial production
  4. How much we work: employment

Sau khi cuộc khủng hoảng này dịu xuống, đây sẽ là các economic indicators mà mọi người sẽ phải chú ý tới.

Update (16/10): Hôm nay Harrison trích dẫn Joseph Ellis, một analyst nổi tiếng của Goldman Sachs, cho rằng consumer spending (2/3 GDP) là yếu tố quan trọng nhất có thể dùng để dự đoán business cycle. Employment và IP chỉ là lagging indicators.

Update (21/10): 10 leading indicators của Conference Board, một tổ chức tư nhân cung cấp dự báo về business cycle:

     1. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 average weekly hours worked by manufacturing workers
     2. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 average number of initial applications for unemployment insurance
     3. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 amount of manufacturers’ new orders for consumer goods and materials
     4. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 speed of delivery of new merchandise to vendors from suppliers
     5. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 amount of new orders for capital goods unrelated to defense
     6. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 amount of new building permits for residential buildings
     7. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 S&P 500 stock index
     8. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 inflation-adjusted monetary supply (M2)
     9. cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 spread between long and short interest rates
     10. consumer sentiment


Update (29/10): Consumer Confidence Index của Conference Board cho tháng 10 rơi xuống record low: 38 so với 61 của tháng 9.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.