Monday, December 22, 2008

Japan's stimulus


Một hình thức của fiscal stimulus nữa là mua cổ phiếu. Chính phủ Nhật đã thực hiện chính sách này từ năm 2002 và dự định sẽ bỏ ra $227b để tiếp tục mua vào cổ phiếu. Khác với sự can thiệp của SCIC ở VN hồi tháng 3/2008, chính phủ Nhật mua cổ phiếu để kích cầu thông qua 2 kênh. Thứ nhất là giúp các nhà đầu tư muốn rút tiền ra có cơ hội bán số cổ phiếu họ đang nắm giữ. Hi vọng những người này sẽ dùng một phần số tiền bán cổ phiếu cho consumption. Thứ hai là giúp cho giá cổ phiếu tăng lên, do đó làm tăng wealth effect trong các quyết định consumption của người dân. Tất nhiên cả 2 kênh này đều phải dựa trên giả định là khi chính phủ can thiệp giá chứng khoán sẽ tăng. Chắc các nhà đầu tư VN bây giờ không còn ai tin vào điều này.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.