Saturday, February 28, 2009

Politics VIII


Vai trò của World bank là gì? Tất nhiên là để giúp đỡ các nước nghèo phát triển kinh tế, không liên quan gì đến chính trị. 

Không đơn thuần như vậy. Nhớ lại tiền thân của WB, International Bank for Reconstruction and Development, được thành lập năm 1944 tại Bretton Woods đã được sử dụng như một công cụ của Mỹ và các nước tư bản để trợ giúp cho các nước nghèo nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa xã hội đang rất popular sau chiến tranh thế giới thứ II. Dường như sau này WB đã có gắng xóa đi cái hình ảnh "chính trị hóa" các chương trình viện trợ kinh tế của mình. Nhưng trong cuộc khủng hoảng này thì không.

Đương kim chủ tịch WB, Robert Zoellick, vừa tuyên bố thẳng thừng sẽ cùng các nước Tây Âu viện trợ cho các nước "cựu XHCN" ở Đông/Trung Âu để cứu không cho các "thành tựu" chính trị và kinh tế mà những nước này đã đạt được bị cuộc khủng hoảng hiện tại xóa mất. Tất nhiên thành tựu chính trị ở đây là việc xóa bỏ CNXH ở những nước này. 

Với một ông chủ tịch WB "cực hữu" như vậy, VN cần cẩn thận để tránh không bị cắt giảm các khoản viện trợ trong thời gian tới, ví dụ như khoản này.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.