Wednesday, May 12, 2010

International monetary system


Hôm qua IMF và SNB tổ chức High-level Conference on cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 International Monetary System, tiếc là chưa có website mà mới chỉ có 2 bài phát biểu openning closing. Hi vọng mấy hôm nữa IMF sẽ mở website và đăng tải các bài phát biểu khác. Money Supply có một bài tóm tắt các thảo luận chính của conference này, trong đó có đoạn sau:

"...cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365re is no panacea in terms of international monetary systems - fixed exchange rates, floating rates, gold standards. Instead, all cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365se systems fail, ultimately because of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 bad behaviour of governments. The conclusion was that it was not cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 system that was at fault -eicá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 eurozone or in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 global financial crisis - but cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 behaviour of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 participants within cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 system that was at fault."


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.