Friday, December 23, 2011

Tôi không mấy thiện cảm với Putin nhưng không...

Giang Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Tôi không mấy thiện cảm với Putin nhưng không thể không đồng ý với câu này:

""Whoever does not miss cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Soviet Union has no heart. Whoever wants it back has no brain."
View or comment on Giang Le's post »

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.