Posts

Thư ngỏ gửi bà Tôn Nữ Thị Ninh

Chào bà Ninh,

Trong bức thư ngỏ, bà cho rằng ông Bob Kerrey không thể ở vị trí chủ tịch đại học Fulbright vì:

"[...] không thể tưởng tượng cảnh hàng trăm hàng ngàn sinh viên Việt Nam Đại học Fulbright sẽ gọi ông BK một cách tôn kính là “Thầy” cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o phong tục Á Đông và đặc biệt ở Việt Nam. Và tôi lại nghĩ, đến một ngày nào đó, ảnh của ông BK sẽ được treo tại ĐH Fulbright ở vị trí trang trọng nhất dành cho các vị sáng lập của trường!"

Tôi thấy bà đã đánh giá thấp, nếu không muốn nói là nhạo báng, trí tuệ và khả năng suy nghĩ độc lập của sinh viên Việt Nam cũng như năng lực đào tạo của đại học Fulbright.

Ở thời đại của bà chỉ cần thấy một người được cả chế độ tôn vinh và ảnh được treo ở vị trí trang trọng nhất ở khắp nơi là rất nhiều người tin ngay ông ấy là một vị thánh, không cần biết ông ấy đã gây ra tội ác gì với nhân dân Việt Nam. Cho nên bà lo rằng sinh viên Việt Nam cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o học ở Fulbright rồi cũng sẽ tôn vinh ông Bob Kerrey vì thấy ảnh của ông ấy được treo ở vị trí trang trọ…

Giải trí^H^H^Htoán cuối tuần

Hồi nhỏ tôi thích đọc tạp chí "Toán học & Tuổi trẻ". Tuần nào cũng hì hụi giải bài, gửi về tòa soạn, nhưng không có tuần nào được đăng :-'(. Tôi còn nhớ anh Trần Vĩnh Hưng, tuần nào cũng được đăng bài, bây giờ đã là giáo sư toán ở Mỹ.

Hôm qua vô tình thấy đề thi vào lớp 10 chuyên toán KHTN, ngứa nghề quá nên tôi ngồi giải thử. Tôi thích phần 2 câu số II và câu IV.
Câu II/2: Tìm nghiệm nguyên (x, y) thỏa $x^4 + 2x^2 = y^3$.
Dễ thấy (0, 0) là một nghiệm.
Chuyển phương trình thành
$x^2 (x^2 + 2) = y^3$
Ta thấy vế trái $x$ có mũ 2, trong khi vế phải $y$ có mũ 3. Dựa vào tính chất phân tích nhân tử duy nhất của $\mathbb{Z}$, ta có thể chứng minh được $x$ phải là ước của $x^2 + 2$. Suy ra $x$ phải là ước của 2. Như vậy $x$ chỉ có thể là 1 hoặc 2. Thế vào phương trình đã cho, không thể tìm được $y$ nguyên. Kết luận (0, 0) là nghiệm duy nhất.
Câu IV: chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n >= 3$ luôn tìm được cách sắp xếp bộ $n$ số $1,2,\dots,n$ thành $x_1,x_2,\dots,x_n$ sao…

Security and Privacy in Google Allo

Disclaimer: This post is solely my personal opinion, as someone from outside cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 team who consulted on security for Allo.

Update: I erased a paragraph from this post because it's not cool to publicly discuss or to speculate cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 intent or future plans for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 features of my employer's products, even if it's just my personal opinion.

(I want to thank K.B. and Thiago Valverde for a lot of thoughtful discussions that help me understand what normal users really need when it comes to privacy)

Unless you've been living under a rock this morning at cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 keynote of I/O 2016 Google announced a new messenger app called Allo. I'm not part of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Allo team, but I consult cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365m on security, and in this post I want to share with you how I think about privacy and security in our new app.

Allo offers two chat modes: normal and incognito. Normal is cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 default, but incognito can be activated with one touch. I want to stress that both modes encrypt chat messages when cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y are in transit…