Posts

Thằng Tư

Thấy thiên hạ ầm ầm mua vé số, tự dưng tôi nhớ đến thằng Tư. Nó tên thật Nguyễn Quý Tứ, đứng thứ tư, nên chết tên. Anh hai của nó là thằng Nho, không biết bị gì, nhưng chậm trí. Đầu óc của nó cỡ đứa con nít mười hai mười ba tuổi, mặc dù nó đã bốn mươi rồi. Đợt vừa rồi về, gặp nó ngoài đường nhưng nó không còn nhớ tôi là ai. Dưới thằng Nho là thằng Tiến, chích choác, bỏ, chích choác tiếp, bỏ, không biết bây giờ ra sao. Sau thằng Tư còn hai ba đứa nữa, nhưng tụi nó nhỏ hơn tôi nhiều, nên tôi chỉ chơi với thằng Tư.

Thằng Tư khét tiếng lì đòn. Bọn con nít tụi tôi đi chơi với đám lớn, trò chơi yêu thích của tụi nó là bắt hai thằng ra đánh lộn, thằng nào khóc trước thua. Giống như đá gà. Tôi ốm yếu nhỏ xíu, nhát đòn, lúc nào cũng thua. Thằng Tư đánh lộn chưa bao giờ thua. Bét nhất là huề. Nhiều lúc chảy máu miệng luôn nó cũng không khóc. Đám lớn khoái nó lắm, đi đâu cũng dắt nó cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o. Nhiều khi đang ngồi ngoà…

Constructing cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Dual EC backdoor

Unless you've been living under cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 rock for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 past couple of weeks cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365n you've probably heard of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Dual EC backdoor in Juniper devices. Matcá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365w Green wrote an awesome blog post, and Checkoway et al gave a nice update on cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 backdoor at Real World Crypto 2016. If you haven't read cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365se links please do now, I'll wait.The backdoor is cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 knowledge of $d$ such that $dQ$ = $P$, where $P$ and $Q$ are cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 two constants in Dual EC. Someone asked me how NSA can find such a $d$, and it took me a while to figure it out so I thought I'd share with you all.Note that $P$ is not a random point, but it's cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 standard generator defined for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 P-256 curve. That means unless NSA had been planning for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Dual EC backdoor since cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 1990s when cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 P-256 curve was defined, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y couldn't just take a random $Q$, and multiply it with a random $d$ to obtain $P$.What NSA might have done was to generate a random $d$, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365n use cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 extended Euclidean algorithm to find $e$ such tha…

VietBay Tech Talk: History and Technology of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Crypto Backdoor in Juniper Devices

Image
I gave this talk to VietBay, a group of Vietnamese expats living in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Bay Area. It's more than 2 hours, but I covered a lot of ground, from cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 history of Dual EC to cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 math of elliptic curve crypto. Enjoy and leave a comment if you have any questions.

This is not a one-off event, but we're going to hold regular tech talks covering what we found interesting in tech, science, engineering, math, and whatnot. The next topics shall cover database technologies, quantum computers, even more crypto, etc. Stay tuned!