Posts

Diffie & Hellman win cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Nobel prize of computer science, yay!

http://www.nytimes.com/2016/03/02/technology/cryptography-pioneers-to-win-turing-award.htmlSome fun facts:
- If you're living in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 South SF Bay, DH was invented in a room near you.
- DH was invented before RSA, yet RSA won Turing Award more than a decade earlier.
- GCHQ, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 NSA of UK, claimed that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y had invented public key crypto two years earlier than DH, but Diffie didn't think so.
- While RSA is becoming obsolete, DH is and will be cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 backbone of Internet security for years to come. Whenever you connect to Google or Facebook, you're using DH.
- DH used a math trick that nobody knows how hard it really is. It must be very hard because nobody knows how to solve it in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 last 40 years (modulo some discoveries that decrease its hardness).
- But cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 trick is surprisingly simple. Any sixth grader can understand how it works.
- Hellman was a Stanford professor, but Diffie was a software engineer that happened to love crypto. My chance of winning cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 award suddenly has …

Đoàn Văn Vươn, Tim Cook và dân chủ

Sáng nay Tim Cook, giám đốc điều hành Apple, công bố lá thư gửi khách hàng ở địa chỉ http://www.apple.com/customer-letter/.

Tóm tắt vầy: cách đây vài tháng ở California có xảy ra một vụ giết người hàng loạt. Hai vợ chồng được cho là có liên hệ với ISIS xả súng giết chết mười mấy mạng người. Cả hai sau đó đều bị cảnh sát bắn chết. Thằng chồng sử dụng điện thoại iPhone 5C, có khóa bảo vệ màn hình. Cảnh sát liên bang Mỹ muốn đọc dữ liệu trong điện thoại nên yêu cầu Apple hỗ trợ bằng chỉnh sửa lại phần mềm trên iOS, tạo ra một phiên bản đặc biệt có thể giúp phá khóa. Có nhiều điều lý thú về mặt kỹ thuật, ai quan tâm có thể xem bài http://blog.trailofbits.com/2016/02/17/apple-can-comply-with-cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365-fbi-court-order/. Ở đây tôi muốn nói đến một khía cạnh khác.

FBI không ngang nhiên yêu cầu Apple phải làm cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o ý họ, mà dựa vào một điều luật lâu đời, từ thế kỷ 18, quy định các công ty và các nhân ở Mỹ phải hỗ trợ chính phủ thực thi pháp luật. FBI diễn dịch "hỗ trợ" cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o nghĩa rộng, bao …

Nguyễn Anh Tuấn

Tôi vừa được biết anh Nguyễn Anh Tuấn trở về Việt Nam, sau vài năm ra nước ngoài làm việc và học tập về tự do và dân chủ. Tôi muốn ghi lại đây, bởi sau này có thể chúng ta sẽ thấy đây là một sự kiện mang tính lịch sử.

Tôi không quen anh Tuấn, chỉ biết anh ấy thông qua một người bạn chung. Đọc những gì anh Tuấn viết và những việc anh ấy làm, tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm, kiến thức và kinh nghiệm đấu tranh của anh ấy cho tự do, dân chủ và quyền con người. Trẻ tuổi, tài năng, dũng cảm, trung thực... ở Nguyễn Anh Tuấn hội đủ tố chất của một thủ lĩnh có khả năng tạo ra sự thay đổi đột biến cho xã hội Việt Nam.

Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1990, tốt nghiệp thủ khoa Học Viện Hành Chính Công, được mời vào đảng Cộng Sản, nhưng từ chối, quyết chọn con đường đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam. Trong ba năm vừa qua, anh Tuấn đã đi đến hơn hai mươi quốc gia, học hỏi và làm việc với các tổ chức quốc tế để thúc đẩy quyền con người, thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự và đấu tranh vận động cho t…