Posts

GDayX Vietnam 2013

Sáng thứ bảy tuần này tôi sẽ nói chuyện ở hội thảo GDayX Vietnam 2013. Phần đầu tôi sẽ nói về một vài dự án thú vị mà tôi đã và đang làm, qua đó "bật mí" phần nào công việc của một lập trình sư ở Google. Phần sau, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o gợi ý của một người bạn, tôi sẽ chia sẻ hành trình "Từ Quận Tư đến Google", hi vọng là sẽ cung cấp được nhiều thông tin và kinh nghiệm cho những ai muốn đi ra thế giới.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng thứ bảy tuần này, tại công viên phần mềm Quang Trung. Hình như người ta có làm live stream trên YouTube. Mời mọi người đến dự nhé.

Bỗng dưng vĩ cầm

Image
Hôm trước đó thì cô ấy chơi ngay trong building của tôi: https://plus.google.com/115539425926817401554/posts/bKbK246mbw1.

Nghe thêm ở website của cô ấy: http://www.gabiholzwarth.com/#!gallery/cced.

A quick audit of CryptoCat's elliptic curve crypto

A few days ago I saw CryptoCat was featured on cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 New York Times. That reminded me of a quick audit of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 chat software that I did several weeks ago. I thought I'd share my notes, since I have no plan in continuing cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 audit. Hopefully somebody would pick up what I found, and do something useful with cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365m. Note that I just read cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 code and take notes, but haven't actually verified if cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 bugs work or cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir impacts. A copy of this blog post has been sent to CryptoCat.

First off, CryptoCat's engineering practices look bad to me. It seems that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 CryptoCat team just throws togecá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r things until it works cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365n move on [1]. They have, let me count, exactly 4 tests for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 whole program. They mix Curve25519 with P-256, e.g., cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y call a function Curve25519.ecdsaVerify, but it actually implements (insecurely) ECDSA's signature verification over P-256. Last but not least although I like reading crypto code cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365irs is so clumsy that I gave up after a few minutes.

The fact tha…