Posts

In cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 spotlight

Image
Today I submitted a talk to Black Hat, and cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y asked for a video sample of any previous conference presentations, and I recalled this talk that I gave at Real World Crypto 2017 in New York.

I wish I spoke slower and with a better accent, but I'm happy that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 talk went well and I got some good questions. It could be worse, as I just arrived in New York cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 night before, and brought with me from Vietnam a very bad flu or cold or whatever. New York was also much colder than I expected.

It's cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 first time I presented at a crypto conference. While Real World Crypto is not as prestigious as Crypto, Eurocrypt or Asiacrypt, it's become cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 largest and, dare I say it, most useful crypto conference in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 world, attracting nearly 600 people. I hope we can bring it to Vietnam in cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 near future.

For cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 nerds:
* Slides: https://www.cs.bris.ac.uk/Research/CryptographySecurity/RWC/2017/thai.duong.pdf.
* Source code: https://github.com/google/wycheproof. Read cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 comments in our te…

In cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 zone

Image
Years of practice, patience, and countless of crashes paid off... Happy.

Trump

Image
Hôm nay tôi đi biểu tình chống sắc lệnh của Trump cấm công dân 7 quốc gia ở Trung Đông nhập cảnh vào Mỹ. Không cần đi đâu xa, biểu tình ngay tại công ty.

Cùng với cuộc biểu tình này, Google ủng hộ 4 triệu USD, trong đó 2 triệu của công ty và 2 triệu của nhân viên đóng góp, cho các tổ chức bảo vệ quyền của người sống ở Mỹ nói chung, người nhập cư và người tị nạn nói riêng. Tôi ủng hộ 500 USD cho ACLU và 500 USD cho Immigrant Legal Resource Center.

Tôi biểu tình và đóng góp tiền vì tôi là người nhập cư và tôi có nhiều bạn bè và đồng nghiệp là người nhập cư. Sếp tôi, sếp của sếp, sếp của sếp của sếp... đều là người nhập cư. Trong chuỗi báo cáo từ vị trí nhân viên quèn của tôi cho đến CEO chỉ có duy nhất một người sinh ra ở Mỹ, còn lại đều là người nhập cư. Sergey Brin, một trong hai người sáng lập ra Google, là dân tị nạn.

Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên trên Internet và trưởng thành ở Mỹ. Phần nước Mỹ mà tôi được biết cho tôi một cuộc sống ngoài mong đợi. Nếu sống ở Việt Nam có lẽ cuộc s…