Posts

Nhận dạng giọng nói tiếng Việt

Một tính năng độc đáo của Android mà ít người biết đó là khả năng nhận dạng giọng nói bằng tiếng Việt.Y như ảo thuật. Mình nói tiếng Việt nó hiểu hết. có thể tìm kiếm bằng tiếng Việt. Ví dụ như nói Tôi muốn ăn phở ở Sài Gòn nó hiểu luôn.Ai muốn thử mở Android lên: settings -> language and input -> voice typing -> languages -> chọn tiếng Việt.Toàn bộ bài blog này được viết bằng chương trình nhận dạng giọng nói trên Android. Tôi chỉ thêm dấu câu vào vì hiện giờ Android chưa hiểu dấu câu. Nói dấu chấm nó viết chữ chấm ha-ha.Tính năng này và những tính năng trí tuệ nhân tạo khác trong các sản phẩm của Google có sự đóng góp rất lớn của anh Lê Việt Quốc: http://cs.stanford.edu/~quocle/.

Thằng Tư

Thấy thiên hạ ầm ầm mua vé số, tự dưng tôi nhớ đến thằng Tư. Nó tên thật Nguyễn Quý Tứ, đứng thứ tư, nên chết tên. Anh hai của nó là thằng Nho, không biết bị gì, nhưng chậm trí. Đầu óc của nó cỡ đứa con nít mười hai mười ba tuổi, mặc dù nó đã bốn mươi rồi. Đợt vừa rồi về, gặp nó ngoài đường nhưng nó không còn nhớ tôi là ai. Dưới thằng Nho là thằng Tiến, chích choác, bỏ, chích choác tiếp, bỏ, không biết bây giờ ra sao. Sau thằng Tư còn hai ba đứa nữa, nhưng tụi nó nhỏ hơn tôi nhiều, nên tôi chỉ chơi với thằng Tư.

Thằng Tư khét tiếng lì đòn. Bọn con nít tụi tôi đi chơi với đám lớn, trò chơi yêu thích của tụi nó là bắt hai thằng ra đánh lộn, thằng nào khóc trước thua. Giống như đá gà. Tôi ốm yếu nhỏ xíu, nhát đòn, lúc nào cũng thua. Thằng Tư đánh lộn chưa bao giờ thua. Bét nhất là huề. Nhiều lúc chảy máu miệng luôn nó cũng không khóc. Đám lớn khoái nó lắm, đi đâu cũng dắt nó cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o. Nhiều khi đang ngồi ngoà…

Constructing cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Dual EC backdoor

Unless you've been living under cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 rock for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 past couple of weeks cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365n you've probably heard of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Dual EC backdoor in Juniper devices. Matcá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365w Green wrote an awesome blog post, and Checkoway et al gave a nice update on cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 backdoor at Real World Crypto 2016. If you haven't read cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365se links please do now, I'll wait.The backdoor is cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 knowledge of $d$ such that $dQ$ = $P$, where $P$ and $Q$ are cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 two constants in Dual EC. Someone asked me how NSA can find such a $d$, and it took me a while to figure it out so I thought I'd share with you all.Note that $P$ is not a random point, but it's cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 standard generator defined for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 P-256 curve. That means unless NSA had been planning for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Dual EC backdoor since cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 1990s when cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 P-256 curve was defined, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y couldn't just take a random $Q$, and multiply it with a random $d$ to obtain $P$.What NSA might have done was to generate a random $d$, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365n use cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 extended Euclidean algorithm to find $e$ such tha…