Posts

detecting snake oil

Image
working for a bank grants me a privilege to work with a lot of partners in security-related projects. it seems that in most people mind, bank is equal to security, so cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y tend to set a very high focus on security (which is good) whenever cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y have something to present to me. all of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 partners i've been working with for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 last few years try very hard to prove that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir solutions, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir products, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir networks...are secure.

some of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365m are pretty awesome, working with cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365m sometimes give me a lot of hints to do cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 right thing (TM) in security. unfortunately, those are rare. in ocá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r words, most are clueless about security.

here are some hints that maybe helpful if you want to detect those snake-oil companies:

1. security-clueless often talks restlessly about stuff like firewall, ids, and anti-ddos (some even tell me proudly that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365ir firewalls can strike back to cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 sources of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 ddos attack;)). with all due respect to networking gurus, i have to say it seems that a lot of …

Cac cau hoi thuong gap ve ban quyen - Copyright FAQ

Thời gian gần đây ở VN liên tục xảy ra các sự kiện có liên quan đến vấn đề bản quyền. Chẳng hạn như việc hiệp hội Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) cảnh báo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm VN (RIAV) về tình trạng vi phạm bản quyền nghiêm trọng của một số website tìm kiếm ở VN. Hay như mới đây, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu cầu những tổ chức sử dụng nhạc của Trịnh Công Sơn phải trả tiền tác quyền.

Theo dõi diễn biến của các sự kiện này, cũng như phản ứng của các bên liên quan và người ngoài, tôi nhận thấy một bộ phận lớn người dân VN còn rất mù mờ về luật bản quyền và các vấn đề liên quan.

Âu cũng dễ hiểu, bởi mặc dù được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng cho đến nay, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o sự hiểu biết của tôi, có rất ít các tài liệu tiếng Việt giới thiệu đầy đủ và rõ ràng về luật bản quyền. Và nếu có, các tài liệu như thế cũng thường được viết rất dài, với rất nhiều từ chuyên môn khó hiểu.

Tôi nghĩ đây là một trong những lý do khiến cho sự hiểu biết của người dân VN về pháp luậ…

chick quick facts

Image
1. pretty chick is not brainy.

2. pretty-and-brainy chick doesn't know how to use cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 Internet.

3. pretty-brainy-and-know-how-to-be-online chick is lesbian.

4. pretty-brainy-know-how-to-be-online-and-not-lesbian chick got logicaholic symptom.

5. pretty-brainy-know-how-to-be-online-neicá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r-lesbian-nor-logicaholic chick turns out very secure, not easy to hack.

6. pretty-brainy-know-how-to-be-online-eicá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365r-lesbian-or-logicaholic-and-easy-to-hack chick is rootkited already.