Posts

designing cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 obvious

Image
Đợt đi chơi vừa rồi tôi mua được 5 cuốn sách:

* 2 cuốn về web design: css masterydesigning cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 obvious

* 2 cuốn về security: cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 oracle hacker's handbookreversing: cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 secrets of reverse engineering

* 1 cuốn tôi chẳng biết xếp vào đâu: building scalable web sites

Mỗi cuốn tôi mua dành cho một mục đích khác nhau. Cuốn css mastery là dành để tặng bạn gái, hi vọng em sẽ nhanh chóng hiểu được css và xhtml, haha lúc đó tôi tha hồ...lợi dụng, nhờ thiết kế giùm mấy cái dự án của tôi. Cuốn oracle là dành cho công việc, hiện tại tôi có rất nhiều thứ phải làm liên quan đến thằng oracle này. Cuốn building scalable web sites dành cho tương lai một vài tháng tới, nếu dự án bán áo thun của tôi thành công, tôi sẽ cần đến nó. Ngoài ra tôi nghĩ nó cũng sẽ giúp ích một phần nào đó khi đi tư vấn cho mấy cái hệ thống LAMP. Cuốn reversing dùng để giải trí là chính.

Chỉ mỗi cuốn designing cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 obvious là tôi mua mà không có mục đích gì hết, chỉ vì thấy nó thiết kế đẹp và đọc thử thấy nó nói cũng hay …

WordPress 2.1.1 chứa mã nguy hiểm

Một tay hacker xâm nhập vào máy chủ của Wordpress và sửa mã nguồn của phiên bản 2.1.1 để gài vào một backdoor cho phép thực thi mã PHP từ xa: This morning we received a note to our security mailing address about unusual and highly exploitable code in WordPress. The issue was investigated, and it appeared that cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 2.1.1 download had been modified from its original code. We took cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 website down immediately to investigate what happened.

Ai viết 2.6.20?

LWN.net vừa trả lời một cách xuất sắc cho câu hỏi thường gặp: ai viết code cho Linux? Hóa ra phần lớn mã nguồn của Linux được đóng góp bởi lập trình viên làm việc cho các tập đoàn như Red Hat, IBM, Google và cả Nokia. Bài viết kết luận: The end result of all this is that a number of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 widely-expressed opinions about kernel development turn out to be true. There really are thousands of developers — at least, almost 2,000 who put in at least one patch over cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 course of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 last year. Linus Torvalds is directly responsible for a very small portion of cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 code which makes it into cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 kernel. Contemporary kernel development is spread out among a broad group of people, most of whom are paid for cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 work cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365y do. Overall, cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 picture is of a broad-based and well-supported development community.