Posts

Showing posts with cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365 label adsl-dos

ADSL DoS

Trong bài trước tôi có nói về ý tưởng làm luận văn tốt nghiệp với đề tài bàn về những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng mạng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng Internet ở VN. Trong bài này tôi sẽ trình bày một điểm yếu nhỏ trong dịch vụ ADSL hay Cable Internet -1- của các ISP. Tận dụng điểm yếu này, bạn có thể tấn công cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o kiểu từ chối dịch vụ, ngăn cản một người nào đó sử dụng dịch vụ ADSL khi bạn biết được địa chỉ MAC-2- của họ.

Tôi đã kiểm tra và xác nhận lỗ hổng này tồn tại trong dịch vụ Cable Internet của SCTV. Tôi chưa kiểm tra các ISP khác như FPT, MegaVNN hay Vietel nên không biết liệu họ có bị vấn đề này hay không. Nếu có điều kiện, tôi sẽ kiểm tra thử và cập nhật trên blog này.

Theo tôi được biết, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ADSL ở VN đều sử dụng giao thức PPPoE - Point to Point Protocol Over Ecá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365rnet để kết nối máy tính của bạn vào hệ thống mạng của họ. PPPoE, được miêu tả trong RFC 2516, là giao thức cho phép truyền frame PPP qua mạng Ecá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365rnet bằng cách nhúng …