Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Sự khác nhau giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh
Theo quy định tại điều 130 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.
Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.
Dưới đây, VINALAW xin chỉ ra những điểm khác nhau giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh để Quý khách hàng tìm hiểu và tham khảo

CÔNG TY HỢP DANH
CÔNG TY TNHH
-  Là công ty đối nhân.
- Tất cả những thành viên hợp danh đều phải có những chứng chỉ hành nghề giống nhau (đối với ngành nghề có chứng chỉ) vì các thành viên hợp danh đều là đại diện cá cược thể thao bet365_cách nạp tiền vào bet365_ đăng ký bet365o pháp luật của công ty.
- Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán  nào.
- Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.
- Vừa đối nhân, vừa đối vốn.
- Chỉ cần một số thành viên có chứng chỉ là được (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay pháp luật quy định).

 - Được phát hành trái phiếu ( nhưng không được phát hành loại trái phiếu chuyển đổi).
- Tất cả các thành viên trong công ty TNHH đều có trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp của mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét