Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 01 năm 2014
Trong tháng 01 năm 2014, cả nước có 6.866 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 43.720 tỷ đồng, tăng 27,7% về số doanh nghiệp và giảm 79,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. So với tháng 12 năm 2013, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,6% về số doanh nghiệp và 11,5% về số vốn đăng ký.


Số doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động trước và trong tháng 01 năm 2014 nay quay trở lại hoạt động là 2.375 doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế trọng điểm: vùng Đông Nam Bộ 951 doanh nghiệp (Hồ Chí Minh 727 doanh nghiệp); vùng Đồng bằng Sông Hồng 648 doanh nghiệp (Hà Nội 423 doanh nghiệp). Trong tháng 01/2014, lĩnh vực có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tập trung nhiều nhất là: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 858 doanh nghiệp.Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động là 8.979 doanh nghiệp, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 7.951 doanh nghiệp;Số doanh nghiệp giải thể là 1.028 doanh nghiệp.     
(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét