// API callback related_results_labels({"version":"1.0","encoding":"UTF-8","feed":{"xmlns":"http://www.w3.org/2005/Atom","xmlns$openSearch":"http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/","xmlns$blogger":"http://schemas.google.com/blogger/2008","xmlns$georss":"http://www.georss.org/georss","xmlns$gd":"http://schemas.google.com/g/2005","xmlns$thr":"http://purl.org/syndication/thread/1.0","id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106"},"updated":{"$t":"2020-02-27T15:13:41.106-08:00"},"category":[{"term":"ho-so-thanh-lap"},{"term":"gioi-thieu"},{"term":"dich-vu"},{"term":"bang-bao-gia-dich-vu"}],"title":{"type":"text","$t":"Thành lập Công ty giá rẻ Hà Nội"},"subtitle":{"type":"html","$t":""},"link":[{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#feed","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/posts\/default"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/-\/ho-so-thanh-lap?alt=json-in-script"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/search\/label\/ho-so-thanh-lap"},{"rel":"hub","href":"http://pubsubhubbub.appspot.com/"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"generator":{"version":"7.00","uri":"http://www.blogger.com","$t":"Blogger"},"openSearch$totalResults":{"$t":"24"},"openSearch$startIndex":{"$t":"1"},"openSearch$itemsPerPage":{"$t":"25"},"entry":[{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-3375130349683303763"},"published":{"$t":"2014-03-23T20:25:00.001-07:00"},"updated":{"$t":"2014-03-23T20:25:24.454-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Những trường hợp không được thành lập doanh nghiệp"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003ETại sao lại không được thành lập doanh nghiệp? Quy định nào về những trường hợp không được \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\" target=\"_blank\"\u003Ethành lập doanh nghiệp\u003C\/a\u003E? Sau đây, \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\" target=\"_blank\"\u003EVinalaw\u003C\/a\u003E xin được giải thích và cung cấp thêm thông tin về những đối tượng, trường hợp không được \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-vinalaw-b6.html\" target=\"_blank\"\u003Ethành lập doanh nghiệp\u003C\/a\u003E theo quy định của pháp luật mới nhất.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-SHsmGfHwpjU\/Uy-iduSO8qI\/AAAAAAAAAqk\/0ke0oUXwHbY\/s1600\/cam+doanh+nghiep.jpg\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-SHsmGfHwpjU\/Uy-iduSO8qI\/AAAAAAAAAqk\/0ke0oUXwHbY\/s1600\/cam+doanh+nghiep.jpg\" height=\"314\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003ETheo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003E- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003E- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003E- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003E- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo \u003Ca href=\"https:\/\/www.blogger.com\/null\" name=\"VNS0008\"\u003Euỷ\u003C\/a\u003E quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003E-\u0026nbsp; Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003E-\u0026nbsp; Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003E-\u0026nbsp; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản. Theo khoản 2, Điều 94 Luật Phá sản, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ một đến ba năm kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, hạn chế trên không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản do trường hợp bất khả kháng.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003ENgoài những hạn chế về các đối tượng không được thành lập doanh nghiệp nêu trên, tại\u0026nbsp;khoản 3 Điều 141, Điều 133 Luật Doanh nghiệp quy định một cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc làm thành viên của một công ty hợp danh (trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác).\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: large;\"\u003E\u003Cb\u003EKhông dùng công quỹ để thành lập doanh nghiệp\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003ETại Điều 14, Nghị định 102\/2010\/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1\/10\/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: Nghiêm cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình. \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003ETài\u0026nbsp; sản của Nhà nước và công quỹ\u0026nbsp; bao gồm: Tài sản được mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước; Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước; Đất được giao sử dụng để thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; Tài sản và thu nhập khác được tạo ra từ việc sử dụng các tài sản và kinh phí nói trên; Kinh phí được tài trợ bởi Chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003EThu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần vào ít nhất một trong các mục đích sau đây: Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị; Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị. \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003ECăn cứ những quy định trên, ông Thịnh cần đối chiếu để xác định đối tượng không được thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"margin-bottom: 6px; margin-top: 6px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Arial; font-size: small;\"\u003ENgoài các đối tượng bị cấm, tất cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/3375130349683303763\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/03\/nhung-truong-hop-khong-uoc-thanh-lap.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/3375130349683303763"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/3375130349683303763"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/03\/nhung-truong-hop-khong-uoc-thanh-lap.html","title":"Những trường hợp không được thành lập doanh nghiệp"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-SHsmGfHwpjU\/Uy-iduSO8qI\/AAAAAAAAAqk\/0ke0oUXwHbY\/s72-c\/cam+doanh+nghiep.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-994079916968993267"},"published":{"$t":"2014-02-25T19:57:00.002-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-25T19:58:16.889-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Lựa chọn loại hình cho doanh nghiệp"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-s6onU1eUnJw\/Uw1mJZwTDXI\/AAAAAAAAAdY\/ofm1qoNIQ5g\/s1600\/656-ct3.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-s6onU1eUnJw\/Uw1mJZwTDXI\/AAAAAAAAAdY\/ofm1qoNIQ5g\/s1600\/656-ct3.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EVới sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2005, giờ đây nhà đầu tư cá nhân trong nước muốn khởi nghiệp kinh doanh đã có hai sự lựa chọn, một là doanh nghiệp tư nhân (“DNTN”) và hai là công ty trách nhiệm hữu hạn (“TNHH”) một thành viên. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư cá nhân băn khoăn không biết là nên thành lập DNTN hay công ty TNHH một thành viên, những điểm được và chưa được của mỗi sự lựa chọn đó là như thế nào?\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;Về tư cách pháp lý và \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Equản lý doanh nghiệp\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E Từ trước đến nay, doanh nghiệp tư nhân\u0026nbsp; là một hình thức doanh nghiệp được khá nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước lựa chọn bởi sự gần gũi của nó đối với tập quán kinh doanh của người Việt cũng như tính đơn giản, tự chủ cao trong tổ chức và điều hành doanh nghiệp.\u003Cbr \/\u003ETheo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 thì DNTN có thể được xem là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân (1). Với bản chất chịu trách nhiệm vô hạn cho chủ sở hữu như vậy, DNTN chứa đựng nhiều rủi ro cho chính sở hữu chủ doanh nghiệp khi mà họ phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tại cùng một thời điểm thì mỗi nhà đầu tư cá nhân chỉ được thành lập và duy trì một DNTN mà thôi (cũng như không phải là thành viên hợp danh của bất kỳ một công ty hợp danh nào khác).\u003Cbr \/\u003E\u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; Trong khi đó, \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Ecông ty TNHH một thành viên\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E lại có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cá nhân chủ sở hữu đăng ký vào công ty và không bị hạn chế về số lượng công ty TNHH mà một nhà đầu tư cá nhân là thành viên góp vốn được phép thành lập.\u003Cbr \/\u003EVới những quy định như vậy, rõ ràng so với công ty cổ phần hay công ty TNHH, DNTN chứa đựng nhiều rủi ro và hạn chế hơn. Chính vì vậy nên khi soạn thảo Luật Doanh nghiệp 2005, có khá nhiều ý kiến lo ngại rằng việc cho phép nhà đầu tư cá nhân được quyền thành lập công ty TNHH một thành viên sẽ dẫn đến việc dần dần triệt tiêu DNTN vì nhà đầu tư cá nhân nào cũng mong muốn giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.\u003Cbr \/\u003ENếu ở thời điểm áp dụng Luật Doanh nghiệp 1999, DNTN là sự lựa chọn duy nhất nếu nhà đầu tư cá nhân không muốn hùn hạp kinh doanh với bất kỳ nhà đầu tư cá nhân nào khác, thì nay, Luật Doanh nghiệp 2005 đã cho phép họ lựa chọn giữa việc thành lập một công ty TNHH một thành viên hay một DNTN, một bên với chế độ trách nhiệm hữu hạn và một bên còn lại với chế độ trách nhiệm vô hạn.\u003Cbr \/\u003E\u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp;Như vậy, những thay đổi đó của Luật Doanh nghiệp 2005 có thực sự “khai tử” DNTN hay không? Câu trả lời có lẽ phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để kiểm chứng sự hiệu quả và mức độ hòa nhập của Luật Doanh nghiệp 2005 đối với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.\u003Cbr \/\u003ETuy nhiên, ở góc độ pháp lý và trên phương diện kinh doanh, DNTN vẫn đáp ứng được một số nhu cầu nhất định cho nhà đầu tư cá nhân. Đơn cử như việc chủ DNTN phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, trong một số trường hợp, giúp cho đối tác làm ăn với doanh nghiệp có thêm niềm tin đối với chủ DNTN (nhất là khi họ nắm rõ khả năng tài chính và tài sản của chủ DNTN); chủ DNTN có thể dễ dàng tăng hoặc giảm vốn đầu tư (trong khi hình thức công ty TNHH một thành viên thì lại bị hạn chế đối với việc rút và giảm vốn đã góp (2)); hoặc đơn giản là ở thời điểm hiện tại, khá nhiều người vẫn còn quen làm chủ một DNTN hơn là làm chủ một công ty TNHH một thành viên.\u003Cbr \/\u003E\u003Cb\u003EVề khả năng chuyển đổi\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp;Hiện nay, công ty TNHH một thành viên được luật pháp cho phép chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (do chủ sở hữu chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác; hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác) hoặc trở thành công ty cổ phần (huy động thêm thành viên mới). Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi, công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.\u003Cbr \/\u003ECùng với sự thừa nhận công ty TNHH một thành viên do nhà đầu tư cá nhân làm chủ sở hữu, Luật Doanh nghiệp 2005 cũng cho phép DNTN được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên. Tuy nhiên, so với các trường hợp chuyển đổi giữa công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc giữa công ty TNHH và công ty cổ phần, việc chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH đòi hỏi phải thỏa mãn khá nhiều điều kiện pháp lý phức tạp hơn.\u003Cbr \/\u003EVí dụ như điều kiện “chủ DNTN có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó” hay “chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn”. Những điều kiện này được đặt ra nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan và xuất phát từ chế độ trách nhiệm vô hạn của DNTN.\u003Cbr \/\u003EVới hành lang pháp lý hiện hành, DNTN muốn chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác ngoài công ty TNHH một thành viên chẳng hạn như công ty cổ phần, thì chủ DNTN chỉ có thể giải thể DNTN và thành lập doanh nghiệp mới. Điều này vừa mất nhiều thời gian, mất đi một số giá trị doanh nghiệp hiện có (thương hiệu, uy tín kinh doanh, nguồn khách hàng quen thuộc…) gây gián đoạn cho các giao dịch đang tồn tại, và thậm chí trong một số trường hợp làm ảnh hưởng bất lợi cho các bên có liên quan hơn là nếu được phép chuyển đổi.\u003Cbr \/\u003EViệc không cho phép các doanh nghiệp tự do chuyển đổi nói chung và chuyển đổi DNTN sang công ty cổ phần nói riêng dường như không có cơ sở lý luận hay thực tế nào. So với công ty TNHH, rõ ràng khả năng chuyển đổi của DNTN không linh hoạt bằng và thủ tục pháp lý có liên quan cũng phức tạp hơn.\u003Cbr \/\u003ENgoài ra, Luật Doanh nghiệp 2005 cũng “dành riêng” cho DNTN những quy định về cho thuê và bán doanh nghiệp. Tuy nhiên, những quyền này vẫn có những giới hạn nhất định mà chủ DNTN cần phải cân nhắc trước khi thực hiện. Theo đó, tuy chủ DNTN có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng trong thời hạn cho thuê, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của DNTN và trước các bên đối với các tranh chấp của DNTN.\u003Cbr \/\u003E\u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp; \u0026nbsp;Như vậy, nếu người được thuê quản lý có hành vi sai trái gây thiệt hại cho DNTN trước bên thứ ba thì chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm giải quyết và xử lý trách nhiệm của người được thuê này theo cách thức khởi kiện dân sự. Luật không chỉ quy định trách nhiệm vô hạn cho chủ DNTN đối với nghĩa vụ của DNTN mà còn quy định cả trách nhiệm quản lý không hạn chế của họ trong trường hợp thuê người quản lý.\u003Cbr \/\u003E\u003Cb\u003EChọn hình thức nào là tùy nhu cầu\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003ENhìn chung, DNTN và công ty TNHH đều có một số mặt mạnh và một số hạn chế nhất định mà mỗi nhà đầu tư cá nhân cần phải thận trọng xem xét khả năng và nhu cầu thực tế của mình để chọn một hình thức đầu tư phù hợp.\u003Cbr \/\u003ENếu như DNTN có hạn chế là chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp, thì bù lại, chủ DNTN có thể quản lý DNTN theo những cách thức đơn giản và chủ DNTN có thể dùng khả năng tài chính của chính mình để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của DNTN.\u003Cbr \/\u003ENgược lại, công ty TNHH một thành viên giúp hạn chế rủi ro cho thành viên góp vốn khi mà trong mọi trường hợp thành viên góp vốn vẫn phải chịu trách nhiệm chỉ trong phạm vi số vốn cam kết góp của thành viên góp vốn đó vào công ty, và khi muốn chuyển sang hình thức hợp tác làm ăn chung với các đối tác khác thì có thể chuyển thành \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapdoanhnghiephanoi.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Ecông ty TNHH hai thành viên trở lên\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E hoặc công ty cổ phần một cách dễ dàng.\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: right;\"\u003E\u003Ci\u003ESưu tầm\u003C\/i\u003E \u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/994079916968993267\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/lua-chon-loai-hinh-cho-doanh-nghiep.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/994079916968993267"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/994079916968993267"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/lua-chon-loai-hinh-cho-doanh-nghiep.html","title":"Lựa chọn loại hình cho doanh nghiệp"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-s6onU1eUnJw\/Uw1mJZwTDXI\/AAAAAAAAAdY\/ofm1qoNIQ5g\/s72-c\/656-ct3.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-2497155238703212238"},"published":{"$t":"2014-02-25T19:47:00.002-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-25T19:49:11.613-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Công tác phối hợp cấp đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong thời gian qua "},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-TFKAwugSn1g\/Uw1kLfaLKxI\/AAAAAAAAAdM\/v6RQRIhQlek\/s1600\/thanh+lap+doanh+nghiep.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-TFKAwugSn1g\/Uw1kLfaLKxI\/AAAAAAAAAdM\/v6RQRIhQlek\/s1600\/thanh+lap+doanh+nghiep.jpg\" height=\"187\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:WordDocument\u003E \u003Cw:View\u003ENormal\u003C\/w:View\u003E \u003Cw:Zoom\u003E0\u003C\/w:Zoom\u003E \u003Cw:TrackMoves\/\u003E \u003Cw:TrackFormatting\/\u003E \u003Cw:PunctuationKerning\/\u003E \u003Cw:ValidateAgainstSchemas\/\u003E \u003Cw:SaveIfXMLInvalid\u003Efalse\u003C\/w:SaveIfXMLInvalid\u003E \u003Cw:IgnoreMixedContent\u003Efalse\u003C\/w:IgnoreMixedContent\u003E \u003Cw:AlwaysShowPlaceholderText\u003Efalse\u003C\/w:AlwaysShowPlaceholderText\u003E \u003Cw:DoNotPromoteQF\/\u003E \u003Cw:LidThemeOther\u003EEN-US\u003C\/w:LidThemeOther\u003E \u003Cw:LidThemeAsian\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeAsian\u003E \u003Cw:LidThemeComplexScript\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeComplexScript\u003E \u003Cw:Compatibility\u003E \u003Cw:BreakWrappedTables\/\u003E \u003Cw:SnapToGridInCell\/\u003E \u003Cw:WrapTextWithPunct\/\u003E \u003Cw:UseAsianBreakRules\/\u003E \u003Cw:DontGrowAutofit\/\u003E \u003Cw:SplitPgBreakAndParaMark\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignCellWithSp\/\u003E \u003Cw:DontBreakConstrainedForcedTables\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignInTxbx\/\u003E \u003Cw:Word11KerningPairs\/\u003E \u003Cw:CachedColBalance\/\u003E \u003C\/w:Compatibility\u003E \u003Cm:mathPr\u003E \u003Cm:mathFont m:val=\"Cambria Math\"\/\u003E \u003Cm:brkBin m:val=\"before\"\/\u003E \u003Cm:brkBinSub m:val=\"--\"\/\u003E \u003Cm:smallFrac m:val=\"off\"\/\u003E \u003Cm:dispDef\/\u003E \u003Cm:lMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:rMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:defJc m:val=\"centerGroup\"\/\u003E \u003Cm:wrapIndent m:val=\"1440\"\/\u003E \u003Cm:intLim m:val=\"subSup\"\/\u003E \u003Cm:naryLim m:val=\"undOvr\"\/\u003E \u003C\/m:mathPr\u003E\u003C\/w:WordDocument\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\" DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\" LatentStyleCount=\"267\"\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"\/\u003E \u003C\/w:LatentStyles\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003C!--[if gte mso 10]\u003E\u003Cstyle\u003E \/* Style Definitions *\/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Table Normal\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} \u003C\/style\u003E\u003C![endif]--\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003ELuật Doanh nghiệp 2005 ra đời đã đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, một số rào cản gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp đã được xóa bỏ, thời gian cấp mới Giấy chứng nhận \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Eđăng ký doanh nghiệp\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E và cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp rút ngắn xuống chỉ còn 05 ngày làm việc. Cùng với đó, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, việc ứng dụng Công nghệ thông tin đã được triển khai một cách cơ bản vào năm 2010 thông qua việc áp dụng dùng chung và\u0026nbsp; thống nhất sử dụng trong cả nước Hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp (Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia). Hệ thống này được thực hiện liên thông với Hệ thống thuế trong việc cấp mã số doanh nghiệp và quản lý thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp. Việc liên thông giữa hai hệ thống là một bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, nâng cao sự minh bạch, giảm thiểu chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, tạo được niềm tin cho các cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia, gia nhập thị trường. Có được kết quả như trên, một phần do công tác phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan \u003Ca href=\"https:\/\/www.blogger.com\/blogger.g?blogID=2280831987656278069#overview\/src=dashboard\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Eđăng ký kinhdoanh\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E và cơ quan thuế được thực hiện tốt, thể hiện ở các điểm:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003EThứ nhất, về trao đổi thông tin, ngày 01\/9\/2010, Tổng cục Thuế có Quyết định số 1403 \/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh. Đến nay, Hệ thống của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đã thực hiện cung cấp, trao đổi hơn 100 trường thông tin về doanh nghiệp, các thông tin trao đổi giữa hai cơ quan được cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời và\u0026nbsp; đầy đủ đã đáp ứng nhu cầu cấp đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế. Theo thống kê cho thấy, kể từ khi việc cấp đăng ký doanh nghiệp được liên thông giữa Hệ thống đăng ký kinh doanh và Hệ thống thuế tỷ lệ trả kết quả cho giao dịch đăng ký mới ngày càng được cải thiện.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ctable border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"MsoNormalTable\" style=\"mso-cellspacing: 0in; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 611px;\"\u003E \u003Ctbody\u003E\u003Ctr style=\"height: 26.05pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;\"\u003E \u003Ctd style=\"border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 37.3pt;\" valign=\"top\" width=\"50\"\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003ESTT\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-left: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 48.9pt;\" valign=\"top\" width=\"65\"\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003ENăm\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-left: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 80.75pt;\" valign=\"top\" width=\"108\"\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003ETrong ngày\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-left: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 71.8pt;\" valign=\"top\" width=\"96\"\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"letter-spacing: -.7pt;\"\u003ESau 1 ngày\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-left: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 88.95pt;\" valign=\"top\" width=\"119\"\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003ESau 2 ngày\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-left: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; mso-border-top-alt: solid black 1.0pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 130.5pt;\" valign=\"top\" width=\"174\"\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: center;\"\u003E\u003Cb\u003EQuá hạn ( \u0026gt;2 ngày)\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003C\/tr\u003E\u003Ctr style=\"height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 1;\"\u003E \u003Ctd style=\"border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 37.3pt;\" valign=\"top\" width=\"50\"\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E1\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 48.9pt;\" valign=\"top\" width=\"65\"\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E2011\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 80.75pt;\" valign=\"top\" width=\"108\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E38,77%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 71.8pt;\" valign=\"top\" width=\"96\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E28,78%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 88.95pt;\" valign=\"top\" width=\"119\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E14,22%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 130.5pt;\" valign=\"top\" width=\"174\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E18,23%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003C\/tr\u003E\u003Ctr style=\"height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 2;\"\u003E \u003Ctd style=\"border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 37.3pt;\" valign=\"top\" width=\"50\"\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E2\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 48.9pt;\" valign=\"top\" width=\"65\"\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E2012\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 80.75pt;\" valign=\"top\" width=\"108\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E40,9%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 71.8pt;\" valign=\"top\" width=\"96\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E28,33%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 88.95pt;\" valign=\"top\" width=\"119\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E13,5%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 130.5pt;\" valign=\"top\" width=\"174\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E17,27%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003C\/tr\u003E\u003Ctr style=\"height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes;\"\u003E \u003Ctd style=\"border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: 26.05pt; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 37.3pt;\" valign=\"top\" width=\"50\"\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E3\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 48.9pt;\" valign=\"top\" width=\"65\"\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E2013\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 80.75pt;\" valign=\"top\" width=\"108\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E45,43%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 71.8pt;\" valign=\"top\" width=\"96\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E27,51%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 88.95pt;\" valign=\"top\" width=\"119\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E11,6%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: 26.05pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 130.5pt;\" valign=\"top\" width=\"174\"\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: right;\"\u003E15,46%\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003C\/tr\u003E\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E\u003Ci\u003EThời gian trả kết quả khi triển khai liên thông 2 hệ thống\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Thứ hai, về phối hợp cung cấp thông tin: ngày 09\/10\/2009, Bộ Tài chính-Bộ Công thương-Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư liên tịch 198\/2009\/TTLT\/BTC-BCT-BKH về hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp và ngày 22\/5\/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80\/2012\/TT-BTC về hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế \u0026nbsp;quy định về công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong cung cấp thông tin và xử lý các trường hợp ngừng kê khai, nộp thuế nhưng không thông báo cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, hai bên đã phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời các vướng mắc và đáp ứng cơ bản về yêu cầu công việc, việc phối hợp giữa hai cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế được thực hiện qua nhiều kênh như: văn bản, điện thoại, thư điện tử…\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Từ năm 2010 đến nay, hai cơ quan đã phối hợp giải quyết cho khoảng 4.400 trường hợp vướng mắc trao đổi thông tin kết nối với cơ quan thuế và hỗ trợ xử lý khoảng 700 lần lỗi giao dịch với cơ quan thuế.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003EBên cạnh việc phối hợp trong công tác cấp đăng ký doanh nghiệp và xử lý các lỗi giao dịch, việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và đăng ký thuế cũng được hai cơ quan phối hợp triển khai một cách đồng bộ, qua đó cho phép doanh nghiệp tự kiểm tra thông tin của mình hiện đang có trong Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Hệ thống Thuế (\u003Ca href=\"http:\/\/hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn\/\"\u003Ehttp:\/\/hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn\/\u003C\/a\u003E). \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003ECùng với những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, cung cấp và trao đổi thông tin, trong thời gian qua việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan vẫn còn một số tồn tại:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E1. Việc cung cấp thông tin giữa hai bên đôi lúc bị ngắt quãng do lỗi không nhận dữ liệu hay bị dừng đường truyền;\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E2. Việc khắc phục lỗi chưa được kịp thời gây ảnh hưởng đến việc trả kết quả cho doanh nghiệp;\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003E3. Việc phối hợp triển khai giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Cục thuế tuy đã đạt được nhiều kết quả nhưng ở một số địa phương vẫn chưa được ăn khớp.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;\"\u003ETrong thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác và tìm giải pháp khắc phục các tồn tại trong thời gian qua như: đề xuất giải pháp đường truyền dự phòng, triển khai cấp mã số thuế ngoài hệ thống trong trường hợp lỗi hệ thống chưa khắc phục ngay được gây ảnh hưởng đến việc trả kết quả cho doanh nghiệp hay thường xuyên mở các hội thảo hai ngành từ trung ương đến địa phương để các Cục thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh có cơ hội trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệp và tìm các giải pháp khắc phục khó khăn và mở rộng quan hệ hai ngành ngày càng khăng khít.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Mặc dù vậy, trong thời gian qua công\u0026nbsp; tác phối hợp hai ngành đã đạt được những thành công nhất định qua đó giúp công tác quản lý doanh nghiệp hai ngành được thống nhất, đồng bộ.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"text-align: right;\"\u003E\u003Ci\u003ENguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/2497155238703212238\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/cong-tac-phoi-hop-cap-ang-ky-doanh.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/2497155238703212238"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/2497155238703212238"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/cong-tac-phoi-hop-cap-ang-ky-doanh.html","title":"Công tác phối hợp cấp đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong thời gian qua "}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-TFKAwugSn1g\/Uw1kLfaLKxI\/AAAAAAAAAdM\/v6RQRIhQlek\/s72-c\/thanh+lap+doanh+nghiep.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-2033344184652787999"},"published":{"$t":"2014-02-25T00:43:00.000-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-25T00:43:02.136-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Các ưu thế và hạn chế của công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-eMV9r45d16g\/UwxXOz5aVtI\/AAAAAAAAAcY\/46_2SAV-SkA\/s1600\/dv-thanh-lap-cong-ty-co-phan.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-eMV9r45d16g\/UwxXOz5aVtI\/AAAAAAAAAcY\/46_2SAV-SkA\/s1600\/dv-thanh-lap-cong-ty-co-phan.jpg\" height=\"240\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003ECông ty cổ phần là một hình thức tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân; công ty được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Vì vậy, công ty cổ phần dễ dàng huy động được một lực lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư khi cần đầu tư mở rộng sản xuất, hiện đại hóa trang thiết bị, cải tiến công nghệ…\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EVinalaw\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E xin phân tích những ưu thế nổi bật và những hạn chế của \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Ecông ty cổ phần\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E để Quý khách hàng tham khảo và tìm hiểu thêm\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003EƯu thế nổi bật của công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường: \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E- Cổ đông của công ty góp vốn vào công ty và hưởng lãi hoặc chịu lỗ tương ứng với tỷ lệ vốn góp vào công ty. Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Như vậy, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp vào công ty. Các cổ đông chia sẻ rủi ro với nhau trong trường hợp công ty làm ăn thua lỗ ( và chỉ phải chịu trong phần vốn góp vào công ty).\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E- Công ty cổ phần thường có rất nhiều cổ đông. Vì thế công ty có thể tập trung trí tuệ từ các cổ đông. Các cổ đông có thể tự mình tham gia quản lý công ty hoặc cử người tham gia quản lý công ty.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E- Cổ phiếu, trái phiếu của công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng ( trừ một số trường hợp đặc biệt). Vì vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng chuyển hướng đầu tư. Điều này thể hiện sự đa dạng trong đầu tư, phù hợp với xu hướng phát triển năng động của nền kinh tế thị trường.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E- Công ty cổ phần cùng với việc phát hành các loại chứng khoán và việc chuyển nhượng, mua bán chứng khoán và chuyển nhượng, mua bán chứng khoán. Khi thị trường chứng khoán ra đời, nó sẽ tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh có thể tìm kiếm các nguồn tài trợ cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003EBên cạnh đó công ty cổ phần cũng có một số hạn chế sau:\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E- Công ty cổ phần với chế độ trách nhiệm hữu hạn đã đem lại những thuận lợi cho cổ đông, nhưng lại chuyển bớt rủi ro cho các chủ nợ. Các chủ nợ sẽ bị thiệt thòi khi tài sản của công ty cổ phần không đủ để thanh toán hết các khoản nợ của công ty.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E- Công ty cổ phần gồm đông đảo các cổ đông tham gia và thường là không quen biết nhau, với mức độ tham gia góp vốn vào công ty cũng khác nhau. Điều này có thể dẫn đến việc lợi dụng hoặc nảy sinh tranh chấp và phân hóa lợi ích giữa các nhóm cổ đông khác nhau. Vì vậy, việc quản lý điều hành công ty cồ phần là hết sức phức tạp.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E- Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần tương đối cồng kềnh và phức tạp. Vì vậy, chi phí cho việc quản lý là tương đối lớn. \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif;\"\u003E Tuy nhiên, công ty cổ phần là một loại hình\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E tổ chức kinh doanh\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E phù hợp với quy mô sản xuất lớn, thích ứng được những đòi hỏi của nền sản xuất xã hội hóa cao và sự phát triển của nền kinh tế hiện đại. Hiện nay, công ty cổ phần là mô hình phổ biến trên thế giới.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cem\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/2033344184652787999\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/cac-uu-va-han-che-cua-cong-ty-co-phan.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/2033344184652787999"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/2033344184652787999"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/cac-uu-va-han-che-cua-cong-ty-co-phan.html","title":"Các ưu thế và hạn chế của công ty cổ phần so với các loại hình doanh nghiệp khác"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-eMV9r45d16g\/UwxXOz5aVtI\/AAAAAAAAAcY\/46_2SAV-SkA\/s72-c\/dv-thanh-lap-cong-ty-co-phan.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-1749324700795159998"},"published":{"$t":"2014-02-24T23:44:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-24T23:44:25.230-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 01 năm 2014 "},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003C!--[if !mso]\u003E\u003Cstyle\u003Ev\\:* {behavior:url(#default#VML);} o\\:* {behavior:url(#default#VML);} w\\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} \u003C\/style\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:WordDocument\u003E \u003Cw:View\u003ENormal\u003C\/w:View\u003E \u003Cw:Zoom\u003E0\u003C\/w:Zoom\u003E \u003Cw:TrackMoves\u003Efalse\u003C\/w:TrackMoves\u003E \u003Cw:TrackFormatting\/\u003E \u003Cw:PunctuationKerning\/\u003E \u003Cw:ValidateAgainstSchemas\/\u003E \u003Cw:SaveIfXMLInvalid\u003Efalse\u003C\/w:SaveIfXMLInvalid\u003E \u003Cw:IgnoreMixedContent\u003Efalse\u003C\/w:IgnoreMixedContent\u003E \u003Cw:AlwaysShowPlaceholderText\u003Efalse\u003C\/w:AlwaysShowPlaceholderText\u003E \u003Cw:DoNotPromoteQF\/\u003E \u003Cw:LidThemeOther\u003EEN-US\u003C\/w:LidThemeOther\u003E \u003Cw:LidThemeAsian\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeAsian\u003E \u003Cw:LidThemeComplexScript\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeComplexScript\u003E \u003Cw:Compatibility\u003E \u003Cw:BreakWrappedTables\/\u003E \u003Cw:SnapToGridInCell\/\u003E \u003Cw:WrapTextWithPunct\/\u003E \u003Cw:UseAsianBreakRules\/\u003E \u003Cw:DontGrowAutofit\/\u003E \u003Cw:SplitPgBreakAndParaMark\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignCellWithSp\/\u003E \u003Cw:DontBreakConstrainedForcedTables\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignInTxbx\/\u003E \u003Cw:Word11KerningPairs\/\u003E \u003Cw:CachedColBalance\/\u003E \u003C\/w:Compatibility\u003E \u003Cm:mathPr\u003E \u003Cm:mathFont m:val=\"Cambria Math\"\/\u003E \u003Cm:brkBin m:val=\"before\"\/\u003E \u003Cm:brkBinSub m:val=\"--\"\/\u003E \u003Cm:smallFrac m:val=\"off\"\/\u003E \u003Cm:dispDef\/\u003E \u003Cm:lMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:rMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:defJc m:val=\"centerGroup\"\/\u003E \u003Cm:wrapIndent m:val=\"1440\"\/\u003E \u003Cm:intLim m:val=\"subSup\"\/\u003E \u003Cm:naryLim m:val=\"undOvr\"\/\u003E \u003C\/m:mathPr\u003E\u003C\/w:WordDocument\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\" DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\" LatentStyleCount=\"267\"\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"\/\u003E \u003C\/w:LatentStyles\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003C!--[if gte mso 10]\u003E\u003Cstyle\u003E \/* Style Definitions *\/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Table Normal\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} \u003C\/style\u003E\u003C![endif]--\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-IuyAGWzntDI\/UwxJwcVxyZI\/AAAAAAAAAbw\/TlnzuIf7ijw\/s1600\/form-your-company.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-IuyAGWzntDI\/UwxJwcVxyZI\/AAAAAAAAAbw\/TlnzuIf7ijw\/s1600\/form-your-company.jpg\" height=\"240\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in;\"\u003ETrong tháng 01 năm 2014, cả nước có 6.866 \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Edoanh nghiệp được thành lập\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E mới với số vốn đăng ký 43.720 tỷ đồng, tăng 27,7% về số doanh nghiệp và giảm 79,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. So với tháng 12 năm 2013, số\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E doanh nghiệp thành lập mới\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E tăng 15,6% về số doanh nghiệp và 11,5% về số vốn đăng ký.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-oOu-XaS49sQ\/UwxH-5cTI6I\/AAAAAAAAAbc\/fHBy9qXnZq4\/s1600\/Tinh+hinh+dkkd+thang+01-2014.JPG\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-oOu-XaS49sQ\/UwxH-5cTI6I\/AAAAAAAAAbc\/fHBy9qXnZq4\/s1600\/Tinh+hinh+dkkd+thang+01-2014.JPG\" height=\"225\" width=\"400\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"mso-no-proof: yes;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in;\"\u003ESố doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động trước và trong tháng 01 năm 2014 nay quay trở lại hoạt động là 2.375 doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế trọng điểm: vùng Đông Nam Bộ 951 doanh nghiệp (Hồ Chí Minh 727 doanh nghiệp); vùng Đồng bằng Sông Hồng 648 doanh nghiệp (Hà Nội 423 doanh nghiệp). Trong tháng 01\/2014, lĩnh vực có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tập trung nhiều nhất là: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 858 doanh nghiệp.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-PYxM52T5RQQ\/UwxIXqKMg8I\/AAAAAAAAAbk\/g5dP-QoSbrw\/s1600\/Tinh+hinh+dkkd+theo+phan+bo+thang+01-2014.JPG\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-PYxM52T5RQQ\/UwxIXqKMg8I\/AAAAAAAAAbk\/g5dP-QoSbrw\/s1600\/Tinh+hinh+dkkd+theo+phan+bo+thang+01-2014.JPG\" height=\"210\" width=\"400\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\" style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"mso-no-proof: yes;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in;\"\u003ESố doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động là 8.979 doanh nghiệp, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 7.951 doanh nghiệp;Số doanh nghiệp giải thể là 1.028 doanh nghiệp.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"right\" style=\"text-align: right;\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in;\"\u003E(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003Cspan style=\"border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"border: none windowtext 1.0pt; mso-border-alt: none windowtext 0in; padding: 0in;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/1749324700795159998\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/tinh-hinh-ang-ky-doanh-nghiep-thang-01.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1749324700795159998"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1749324700795159998"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/tinh-hinh-ang-ky-doanh-nghiep-thang-01.html","title":"Tình hình đăng ký doanh nghiệp Tháng 01 năm 2014 "}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-IuyAGWzntDI\/UwxJwcVxyZI\/AAAAAAAAAbw\/TlnzuIf7ijw\/s72-c\/form-your-company.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-1295551692468532597"},"published":{"$t":"2014-02-22T03:25:00.000-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-22T03:25:34.731-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Sự khác nhau giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:WordDocument\u003E \u003Cw:View\u003ENormal\u003C\/w:View\u003E \u003Cw:Zoom\u003E0\u003C\/w:Zoom\u003E \u003Cw:TrackMoves\/\u003E \u003Cw:TrackFormatting\/\u003E \u003Cw:PunctuationKerning\/\u003E \u003Cw:ValidateAgainstSchemas\/\u003E \u003Cw:SaveIfXMLInvalid\u003Efalse\u003C\/w:SaveIfXMLInvalid\u003E \u003Cw:IgnoreMixedContent\u003Efalse\u003C\/w:IgnoreMixedContent\u003E \u003Cw:AlwaysShowPlaceholderText\u003Efalse\u003C\/w:AlwaysShowPlaceholderText\u003E \u003Cw:DoNotPromoteQF\/\u003E \u003Cw:LidThemeOther\u003EEN-US\u003C\/w:LidThemeOther\u003E \u003Cw:LidThemeAsian\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeAsian\u003E \u003Cw:LidThemeComplexScript\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeComplexScript\u003E \u003Cw:Compatibility\u003E \u003Cw:BreakWrappedTables\/\u003E \u003Cw:SnapToGridInCell\/\u003E \u003Cw:WrapTextWithPunct\/\u003E \u003Cw:UseAsianBreakRules\/\u003E \u003Cw:DontGrowAutofit\/\u003E \u003Cw:SplitPgBreakAndParaMark\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignCellWithSp\/\u003E \u003Cw:DontBreakConstrainedForcedTables\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignInTxbx\/\u003E \u003Cw:Word11KerningPairs\/\u003E \u003Cw:CachedColBalance\/\u003E \u003C\/w:Compatibility\u003E \u003Cm:mathPr\u003E \u003Cm:mathFont m:val=\"Cambria Math\"\/\u003E \u003Cm:brkBin m:val=\"before\"\/\u003E \u003Cm:brkBinSub m:val=\"--\"\/\u003E \u003Cm:smallFrac m:val=\"off\"\/\u003E \u003Cm:dispDef\/\u003E \u003Cm:lMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:rMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:defJc m:val=\"centerGroup\"\/\u003E \u003Cm:wrapIndent m:val=\"1440\"\/\u003E \u003Cm:intLim m:val=\"subSup\"\/\u003E \u003Cm:naryLim m:val=\"undOvr\"\/\u003E \u003C\/m:mathPr\u003E\u003C\/w:WordDocument\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\" DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\" LatentStyleCount=\"267\"\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"\/\u003E \u003C\/w:LatentStyles\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003C!--[if gte mso 10]\u003E\u003Cstyle\u003E \/* Style Definitions *\/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Table Normal\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} \u003C\/style\u003E\u003C![endif]--\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12pt; text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-uC2yKW9lrHc\/UwiI-XoasfI\/AAAAAAAAAbE\/wEVi4XaC3VA\/s1600\/index.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-uC2yKW9lrHc\/UwiI-XoasfI\/AAAAAAAAAbE\/wEVi4XaC3VA\/s1600\/index.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%;\"\u003ETheo quy định tại điều 130 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn (thành viên góp vốn không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%;\"\u003ETheo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%;\"\u003EDưới đây, \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003EVINALAW\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E xin chỉ ra những điểm khác nhau giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh để Quý khách hàng tìm hiểu và tham khảo \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\" class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: center;\"\u003E\u003Cb style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Ctable border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" class=\"MsoNormalTable\" style=\"border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 480;\"\u003E \u003Ctbody\u003E\u003Ctr style=\"mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;\"\u003E \u003Ctd style=\"border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 221.4pt;\" width=\"295\"\u003E \u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cb style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003ECÔNG TY HỢP DANH\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 221.4pt;\" width=\"295\"\u003E \u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cb style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003ECÔNG TY TNHH\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003C\/tr\u003E\u003Ctr style=\"mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;\"\u003E \u003Ctd style=\"border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 221.4pt;\" valign=\"top\" width=\"295\"\u003E \u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E-\u003Cspan style=\"mso-spacerun: yes;\"\u003E\u0026nbsp; \u003C\/span\u003ELà công ty đối nhân.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E- Tất cả những thành viên hợp danh đều phải có những chứng chỉ hành nghề giống nhau (đối với ngành nghề có chứng chỉ) vì các thành viên hợp danh đều là đại diện theo pháp luật của công ty.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E- Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán\u003Cspan style=\"mso-spacerun: yes;\"\u003E\u0026nbsp; \u003C\/span\u003Enào.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E- Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003Ctd style=\"border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; width: 221.4pt;\" valign=\"top\" width=\"295\"\u003E \u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E- Vừa đối nhân, vừa đối vốn.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E- Chỉ cần một số thành viên có chứng chỉ là được (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay pháp luật quy định).\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u0026nbsp;- Được phát hành trái phiếu ( nhưng không được phát hành loại trái phiếu chuyển đổi).\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; margin-top: 12.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan lang=\"FR\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: FR; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E- Tất cả các thành viên trong công ty TNHH đều có trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp của mình. \u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/td\u003E \u003C\/tr\u003E\u003C\/tbody\u003E\u003C\/table\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/1295551692468532597\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/su-khac-nhau-giua-cong-ty-tnhh-hai.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1295551692468532597"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1295551692468532597"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/su-khac-nhau-giua-cong-ty-tnhh-hai.html","title":"Sự khác nhau giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-uC2yKW9lrHc\/UwiI-XoasfI\/AAAAAAAAAbE\/wEVi4XaC3VA\/s72-c\/index.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-4025025192353612696"},"published":{"$t":"2014-02-22T03:07:00.003-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-22T03:07:35.472-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-L9ti34yHteM\/UwiE5TbW66I\/AAAAAAAAAa4\/3O0o5GgPZVo\/s1600\/index.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-L9ti34yHteM\/UwiE5TbW66I\/AAAAAAAAAa4\/3O0o5GgPZVo\/s1600\/index.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EVINALAW\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u0026nbsp;\u003C\/strong\u003Ehướng dẫn Quý khách hàng thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên \u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003ETHỦ TỤC THÀNH LẬP\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E (Theo Nghị định số 43\/2010\/NĐ-CP ngày 15\/4\/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)\u003Cbr \/\u003E 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký)\u003Cbr \/\u003E 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) \u003Ca href=\"http:\/\/www.dpi.hochiminhcity.gov.vn\/vie\/DKKD_bieumau\/TNHH2TV\/TNHH2TV_VPDD_TL_qd_cn.htm\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003Cbr \/\u003E 3- Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp) nội dung gồm \u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E1.\u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Cem\u003E Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp. \u003Cstrong\u003E2.\u003C\/strong\u003E Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp. \u003Cstrong\u003E3.\u003C\/strong\u003E Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận. \u003Cstrong\u003E4.\u003C\/strong\u003E Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. \u003Cstrong\u003E5.\u003C\/strong\u003E Các quyết định được thông qua. \u003Cstrong\u003E6\u003C\/strong\u003E. Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.\u003C\/em\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cem\u003EThể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110\/2004\/NĐ-CP ngày 08\/04\/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận.\u003C\/em\u003E\u003Cbr \/\u003E 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. \u003Cem\u003EThể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110\/2004\/NĐ-CP ngày 08\/04\/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận.\u003C\/em\u003E\u003Cbr \/\u003E 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:\u003Cbr \/\u003E 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; \u003Cbr \/\u003E 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;\u003Cbr \/\u003E 6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề\u003Cbr \/\u003E 7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);\u003Cbr \/\u003E 8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).\u003Cbr \/\u003E ----------------------------------------------\u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003E- Số bộ hồ sơ phải nộp:\u003C\/strong\u003E 01 bộ\u003Cbr \/\u003E - \u003Cstrong\u003EThời hạn trả kết quả\u003C\/strong\u003E: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận \u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003Ehoặc \u003C\/span\u003EThông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).\u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003ELƯU Ý\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E:\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E - Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.\u003Cbr \/\u003E - Có thể\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E đăng ký thành lập mới doanh nghiệp\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cem\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/4025025192353612696\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty_22.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4025025192353612696"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4025025192353612696"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty_22.html","title":"Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-L9ti34yHteM\/UwiE5TbW66I\/AAAAAAAAAa4\/3O0o5GgPZVo\/s72-c\/index.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-7565596304729703497"},"published":{"$t":"2014-02-22T03:04:00.003-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-22T03:04:50.667-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-kaJVhDhVUjE\/UwiEL0OGt1I\/AAAAAAAAAaw\/flIG_YlnFNA\/s1600\/Thanh+lap+chi+nhanh+tai+Binh+Duong.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-kaJVhDhVUjE\/UwiEL0OGt1I\/AAAAAAAAAaw\/flIG_YlnFNA\/s1600\/Thanh+lap+chi+nhanh+tai+Binh+Duong.jpg\" height=\"212\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003ETHỦ TỤC THÀNH LẬP\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003ECHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E(Theo Nghị định số 43\/2010\/NĐ-CP ngày 15\/4\/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)\u003C\/div\u003E1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký);\u003Cbr \/\u003E 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký);\u003Cbr \/\u003E 3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;\u003Cbr \/\u003E 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:\u003Cbr \/\u003E 4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; \u003Cbr \/\u003E 4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;\u003Cbr \/\u003E 5- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề ;\u003Cbr \/\u003E 6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);\u003Cbr \/\u003E 7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).\u003Cbr \/\u003E ----------------------------------------------\u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003E- Số bộ hồ sơ phải nộp:\u003C\/strong\u003E 01 bộ\u003Cbr \/\u003E - \u003Cstrong\u003EThời hạn trả kết quả\u003C\/strong\u003E: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận \u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003Ehoặc \u003C\/span\u003EThông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).\u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003ELƯU Ý\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E:\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E - Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.\u003Cbr \/\u003E - Có thể đăng ký \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Ethành lập mới doanh nghiệp\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003EVINALAW\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/7565596304729703497\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/7565596304729703497"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/7565596304729703497"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty.html","title":"Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-kaJVhDhVUjE\/UwiEL0OGt1I\/AAAAAAAAAaw\/flIG_YlnFNA\/s72-c\/Thanh+lap+chi+nhanh+tai+Binh+Duong.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-1860255986045058402"},"published":{"$t":"2014-02-18T19:21:00.002-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-18T21:39:49.726-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Công ty TNHH"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-e5hv4GmIoTM\/UwQjKW_9HSI\/AAAAAAAAAYI\/Njv0dpOBiSQ\/s1600\/634613596352656250.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-e5hv4GmIoTM\/UwQjKW_9HSI\/AAAAAAAAAYI\/Njv0dpOBiSQ\/s1600\/634613596352656250.jpg\" height=\"212\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-b6.html\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003C\/a\u003E\u003Ca href=\"https:\/\/www.blogger.com\/null\"\u003E\u003C\/a\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-b6.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003ETHỦ TỤC THÀNH LẬP\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN \u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003ECÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E(Theo Nghị định số 43\/2010\/NĐ-CP ngày 15\/4\/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E1- Thông báo \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Elập \u0026nbsp;văn phòng đại diện\u003C\/span\u003E \u003C\/a\u003E(do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập \u0026nbsp;văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (mẫu tham khảo);\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E3- Bản sao biên bản họp về việc lập \u0026nbsp;văn phòng đại diện của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp) nội dung gồm \u003Cb\u003E\u003Ci\u003E1.\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003Ci\u003E Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp. \u003Cb\u003E2.\u003C\/b\u003E Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp. \u003Cb\u003E3.\u003C\/b\u003E Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận. \u003Cb\u003E4.\u003C\/b\u003E Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết. \u003Cb\u003E5.\u003C\/b\u003E Các quyết định được thông qua. \u003Cb\u003E6\u003C\/b\u003E. Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.\u003C\/i\u003E (mẫu tham khảo)\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Ci\u003EThể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110\/2004\/NĐ-CP ngày 08\/04\/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận.\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu \u0026nbsp;văn phòng đại diện (mẫu tham khảo) \u003Ci\u003EThể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110\/2004\/NĐ-CP ngày 08\/04\/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận.\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện:\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; \u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E----------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003E- Số bộ hồ sơ phải nộp:\u003C\/b\u003E 01 bộ\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E- \u003Cb\u003EThời hạn trả kết quả\u003C\/b\u003E: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận \u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003Ehoặc \u003C\/span\u003EThông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003ELƯU Ý\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E:\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E- Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: right;\"\u003ETAG: \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cu\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EThành lập doanh nghiệp\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/u\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EVinalaw \u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003Etrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/1860255986045058402\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-ai-dien_18.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1860255986045058402"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1860255986045058402"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-ai-dien_18.html","title":"Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Công ty TNHH"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-e5hv4GmIoTM\/UwQjKW_9HSI\/AAAAAAAAAYI\/Njv0dpOBiSQ\/s72-c\/634613596352656250.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-5085139001616186949"},"published":{"$t":"2014-02-18T00:47:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-25T23:20:28.749-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-kp1Q_wyBFaA\/UwMeFeqVzfI\/AAAAAAAAAXw\/9RZRYTTVi3E\/s1600\/th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-chi-nh%C3%A1nh-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n.jpeg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-kp1Q_wyBFaA\/UwMeFeqVzfI\/AAAAAAAAAXw\/9RZRYTTVi3E\/s1600\/th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-chi-nh%C3%A1nh-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n.jpeg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003ETHỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH \u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003ECÔNG TY CỔ PHẦN\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E(Theo Nghị định số 43\/2010\/NĐ-CP ngày 15\/4\/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E1- Thông báo lập chi nhánh (do đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (mẫu tham khảo);\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E3- Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh, của Hội đồng quản trị (có chữ ký tất cả thành viên hội đồng quản trị) (mẫu tham khảo).\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Ci\u003EThể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110\/2004\/NĐ-CP ngày 08\/04\/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh \u0026nbsp;(mẫu tham khảo).\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Ci\u003EThể thức bản sao thực hiện theo quy định của pháp luật về sao y bản chính (quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 110\/2004\/NĐ-CP ngày 08\/04\/2004 của Chính phủ về công tác văn thư) gồm các nội dung: tên cơ quan, tổ chức sao văn bản; số, ký hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận;\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh,văn phòng đại diện:\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; \u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E----------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003E- Số bộ hồ sơ phải nộp:\u003C\/b\u003E 01 bộ\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E- \u003Cb\u003EThời hạn trả kết quả\u003C\/b\u003E: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận \u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003Ehoặc \u003C\/span\u003EThông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003ELƯU Ý\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E:\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E- Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003E- Có thể đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: right;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;\"\u003ETag: \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-b6.html\" target=\"_blank\"\u003EThành lập doanh nghiệp\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/5085139001616186949\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-co.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/5085139001616186949"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/5085139001616186949"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-co.html","title":"Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/3.bp.blogspot.com\/-kp1Q_wyBFaA\/UwMeFeqVzfI\/AAAAAAAAAXw\/9RZRYTTVi3E\/s72-c\/th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-chi-nh%C3%A1nh-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n.jpeg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-9115886263141183003"},"published":{"$t":"2014-02-17T23:43:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-17T23:43:07.914-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập trường mần non tư thục"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-BGf2q4j8V-k\/UwMOprXH8MI\/AAAAAAAAAXg\/Loj8D7-V28A\/s1600\/Truonghocnhatre.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-BGf2q4j8V-k\/UwMOprXH8MI\/AAAAAAAAAXg\/Loj8D7-V28A\/s1600\/Truonghocnhatre.jpg\" height=\"233\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cstrong\u003ETư vấn thành lập trường mầm non tư thục và hoàn tất các thủ tục thành lập trường mầm non tư thục nhanh chóng, hiệu quả, chuyên nghiệp với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EVinalaw\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E. Dịch vụ \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Etư vấn thành lập\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E trường mầm non tư thục trọn gói sẽ được Vinalaw đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy phép thành lập trường mần non tư thục cho khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn thành lập trường mầm non tư thục tạị Vinalaw.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Ch1\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: x-small;\"\u003E\u003Cstrong\u003EĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/h1\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"left\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003ENhà trường, nhà trẻ tư thục được Uỷ ban nhân dân huyện cho phép thành lập\u0026nbsp;khi bảo đảm các điều kiện sau: \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003E\u003Cstrong\u003E- \u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003EPhù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học;\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E- \u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003ECó từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E- \u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003ECó đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều14, Điều 15 và Điều 22 của quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E- \u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003ECó cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Điều 29 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EHỒ SƠ THÀNH LẬP\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003E\u0026nbsp;\u003C\/strong\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003E\u003Cem\u003EHồ sơ đề nghị cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục gồm:\u003C\/em\u003E \u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E - Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.\u003Cbr \/\u003E - Tờ trình về đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục.\u003Cbr \/\u003E -\u0026nbsp; Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục, bản cam kết đảm bảo an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.\u003Cbr \/\u003E - Ý kiến bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo về việc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.\u003Cbr \/\u003E - Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường về việc tiếp thu ý kiến của phòng giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).\u003Cbr \/\u003E - Bản cam kết trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập sẽ xây dựng xong trường, lớp và đầu tư trang thiết bị đảm bảo quy mô, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Đề án thành lập.\u003Cbr \/\u003E - Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành.\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E \u003Ci\u003EHồ sơ nhân sự:\u0026nbsp;\u003C\/i\u003E\u003Cbr \/\u003E - Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng;\u003Cbr \/\u003E - Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kết thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em.\u003Cbr \/\u003E - Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.\u0026nbsp;\u003Cbr \/\u003E \u003Cdiv\u003E\u003Ch4\u003E\u003Cstrong\u003ETHỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC\u003C\/strong\u003E\u003C\/h4\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cspan style=\"color: #2b2b2b;\"\u003E- Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nộp và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của UBND quận, huyện.\u0026nbsp; \u003C\/span\u003E- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ. Sau khi xem xét, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện.\u003Cbr \/\u003E - Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục theo quy định. Trường hợp không cho phép thành lập, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo lý do và hướng giải quyết cho phòng giáo dục và đào tạo. Phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, trả lời tổ chức hoặc cá nhân xin mở trường.\u003Cbr \/\u003E - Thẩm quyền thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cem\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/9115886263141183003\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-truong-man-non-tu-thuc.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/9115886263141183003"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/9115886263141183003"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-truong-man-non-tu-thuc.html","title":"Thủ tục thành lập trường mần non tư thục"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-BGf2q4j8V-k\/UwMOprXH8MI\/AAAAAAAAAXg\/Loj8D7-V28A\/s72-c\/Truonghocnhatre.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-4454013443695729913"},"published":{"$t":"2014-02-17T19:38:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-17T20:14:59.546-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-P6v1wvzjj9U\/UwLeJkWFykI\/AAAAAAAAAXQ\/A8kiUsEN5Kk\/s1600\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-P6v1wvzjj9U\/UwLeJkWFykI\/AAAAAAAAAXQ\/A8kiUsEN5Kk\/s1600\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len.jpg\" height=\"177\" width=\"400\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapdoanhnghiephanoi.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EThủ tục thành lập\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam. Tư vấn nhanh nhất, thủ tục thành lập đơn giản đầy đủ cơ sở pháp lý. Tư vấn trọn gói, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp. \u003C\/strong\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cb\u003E\u003Cbr \/\u003E1. Cơ sở pháp lý.\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"007\" style=\"display: block; overflow: auto; position: absolute; text-align: justify; text-indent: -9999px; top: -100px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/oceanlaw.vn\/news\/Cong-bo-luu-hanh-my-pham-thuc-pham\/Thu-tuc-dang-ky-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-41\/\"\u003Ethủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E- Luật Thương mại số 36\/2005\/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.\u003Cbr \/\u003E- Nghị định số 72\/2006\/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.\u003Cbr \/\u003E- Thông tư 11\/2006\/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 72\/2006\/NĐ-CP.\u003Cbr \/\u003E- Thông tư 133\/2012\/TT-BTC ngày 13\/08\/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cb\u003E2.Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài:\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cbr \/\u003EVăn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.”\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"display: block; overflow: auto; position: absolute; text-align: justify; text-indent: -9999px; top: -100px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/oceanlaw.vn\/news\/Tu-van-doanh-nghiep\/Tu-van-thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-18\/\"\u003Ethủ tục thành lập doanh nghiệp\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003EThương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cb\u003E3. Các trường hợp không cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài:\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E- Công ty nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E- Công ty nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"007\" style=\"display: block; overflow: auto; position: absolute; text-align: justify; text-indent: -9999px; top: -100px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/oceanlaw.vn\/news\/Cong-bo-luu-hanh-my-pham-thuc-pham\/Thu-tuc-cong-bo-chat-luong-san-pham-77\/\"\u003Ethủ tục công bố chất lượng sản phẩm\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E4. Hồ sơ Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài bao gồm:\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cbr \/\u003Ea, Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003Eb, Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm,\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003Ec, Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003Ed, Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003Ee, Bản sao Chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003Ef, Hợp đồng thuê nhà.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003Eg, Thư ủy quyền cho do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;\u003Cem\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"007\" style=\"display: block; overflow: auto; position: absolute; text-align: justify; text-indent: -9999px; top: -100px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/oceanlaw.vn\/news\/Tu-van-doanh-nghiep\/Thu-tuc-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-19\/\"\u003Ethủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh\u003C\/a\u003E \u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cstrong\u003ELưu ý: Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự cửa Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.\u003C\/strong\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E \u003Cstrong\u003E5. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam của \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EVinalaw\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EĐể thuận tiện cho khách hàng khi làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam, Vinalaw cung cấp cho khách hàng \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Edịch vụ thành lập Công ty\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E nước ngoài tại Việt Nam trọn gói nhanh chóng với chi phí dịch vụ tiết kiệm nhất. Khách hàng tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Vinalaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:\u003C\/strong\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"007\" style=\"display: block; overflow: auto; position: absolute; text-align: justify; text-indent: -9999px; top: -100px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/oceanlaw.vn\/news\/Dau-tu-nuoc-ngoai\/Thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-80\/\"\u003Ethủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam\u003C\/a\u003E \u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan\u003E- Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam như: Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;....\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003EKhách hàng làm thủ tục Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài qua Vinalaw\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi của Công ty như:\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Cspan\u003E1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập văn phòng đại diện:\u003C\/span\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E-\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Tư vấn các điều kiện để Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E-\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Tư vấn Thủ tục Thành lập văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E-\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cần thiết để Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E-\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi Văn phòng đại diện đi vào hoạt động;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ\u0026nbsp; phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài như:\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Babylon sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài cho khách hàng;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Đại diện lên cơ quan Nhà Nước để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài cho khách hàng;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Đại diện nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho khách hàng;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003ESau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Tư vấn những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Tư vấn quản lý nhân lực, hợp đồng lao động;\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website:\u003C\/span\u003E\u003Cbr style=\"color: #333333; height: 1px; text-align: justify;\" \/\u003E\u003Cspan style=\"color: #333333; line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E- Tư vấn miễn phí qua yahoo chat, email, website của công ty.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cem\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN\u003Cstrong\u003E \u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: left;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Times,\u0026quot;Times New Roman\u0026quot;,serif;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/4454013443695729913\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-ai-dien.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4454013443695729913"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4454013443695729913"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-ai-dien.html","title":"Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-P6v1wvzjj9U\/UwLeJkWFykI\/AAAAAAAAAXQ\/A8kiUsEN5Kk\/s72-c\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tro-len.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-1986868864504009233"},"published":{"$t":"2014-02-16T20:22:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-16T20:32:29.742-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-ZZFuKrjEXrc\/UwGPWlB2k7I\/AAAAAAAAAWo\/r_fqqwN2dAQ\/s1600\/thanh_lap_ho_kinh_doanh_ca_the.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-ZZFuKrjEXrc\/UwGPWlB2k7I\/AAAAAAAAAWo\/r_fqqwN2dAQ\/s1600\/thanh_lap_ho_kinh_doanh_ca_the.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:WordDocument\u003E \u003Cw:View\u003ENormal\u003C\/w:View\u003E \u003Cw:Zoom\u003E0\u003C\/w:Zoom\u003E \u003Cw:TrackMoves\/\u003E \u003Cw:TrackFormatting\/\u003E \u003Cw:PunctuationKerning\/\u003E \u003Cw:ValidateAgainstSchemas\/\u003E \u003Cw:SaveIfXMLInvalid\u003Efalse\u003C\/w:SaveIfXMLInvalid\u003E \u003Cw:IgnoreMixedContent\u003Efalse\u003C\/w:IgnoreMixedContent\u003E \u003Cw:AlwaysShowPlaceholderText\u003Efalse\u003C\/w:AlwaysShowPlaceholderText\u003E \u003Cw:DoNotPromoteQF\/\u003E \u003Cw:LidThemeOther\u003EEN-US\u003C\/w:LidThemeOther\u003E \u003Cw:LidThemeAsian\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeAsian\u003E \u003Cw:LidThemeComplexScript\u003EX-NONE\u003C\/w:LidThemeComplexScript\u003E \u003Cw:Compatibility\u003E \u003Cw:BreakWrappedTables\/\u003E \u003Cw:SnapToGridInCell\/\u003E \u003Cw:WrapTextWithPunct\/\u003E \u003Cw:UseAsianBreakRules\/\u003E \u003Cw:DontGrowAutofit\/\u003E \u003Cw:SplitPgBreakAndParaMark\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignCellWithSp\/\u003E \u003Cw:DontBreakConstrainedForcedTables\/\u003E \u003Cw:DontVertAlignInTxbx\/\u003E \u003Cw:Word11KerningPairs\/\u003E \u003Cw:CachedColBalance\/\u003E \u003C\/w:Compatibility\u003E \u003Cm:mathPr\u003E \u003Cm:mathFont m:val=\"Cambria Math\"\/\u003E \u003Cm:brkBin m:val=\"before\"\/\u003E \u003Cm:brkBinSub m:val=\"--\"\/\u003E \u003Cm:smallFrac m:val=\"off\"\/\u003E \u003Cm:dispDef\/\u003E \u003Cm:lMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:rMargin m:val=\"0\"\/\u003E \u003Cm:defJc m:val=\"centerGroup\"\/\u003E \u003Cm:wrapIndent m:val=\"1440\"\/\u003E \u003Cm:intLim m:val=\"subSup\"\/\u003E \u003Cm:naryLim m:val=\"undOvr\"\/\u003E \u003C\/m:mathPr\u003E\u003C\/w:WordDocument\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C!--[if gte mso 9]\u003E\u003Cxml\u003E \u003Cw:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\" DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\" LatentStyleCount=\"267\"\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" Name=\"Default Paragraph Font\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"59\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"\/\u003E \u003Cw:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"\/\u003E \u003C\/w:LatentStyles\u003E\u003C\/xml\u003E\u003C![endif]--\u003E\u003C!--[if gte mso 10]\u003E\u003Cstyle\u003E \/* Style Definitions *\/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Table Normal\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} \u003C\/style\u003E\u003C![endif]--\u003E \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cb\u003EVINALAW\u003C\/b\u003E\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003Exin hướng dẫn Quý khách hàng trình tự \u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003Ethủ tục thành lập\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003Ehộ kinh doanh cá thể.\u0026nbsp; \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003Ea) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003Eb) Ngành, nghề kinh doanh;\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003Ec) Số vốn kinh doanh;\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003Ed) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003EKèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003EĐối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003EĐối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003Ea) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003Eb) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định;\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003Ec) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003ETrường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black; font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;; mso-fareast-font-family: \u0026quot;Times New Roman\u0026quot;;\"\u003E4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EQuý khách hàng có thắc mắc về \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003Edịch vụ\u003C\/a\u003E hoặc có yêu cầu tư vấn, xin vui lòng gửi về địa chỉ Email: lstruongphuc@vinalaw.org\/ Số điện thoại hỗ trợ: 09888.856.399. Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ phản hồi cho Quý khách sau 01 giờ.\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-margin-top-alt: auto; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/1986868864504009233\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1986868864504009233"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/1986868864504009233"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the.html","title":"Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-ZZFuKrjEXrc\/UwGPWlB2k7I\/AAAAAAAAAWo\/r_fqqwN2dAQ\/s72-c\/thanh_lap_ho_kinh_doanh_ca_the.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-7864328550395458281"},"published":{"$t":"2014-02-16T19:57:00.003-08:00"},"updated":{"$t":"2014-03-25T01:03:20.765-07:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"10 điều cần biết trước khi thành lập công ty"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EDự định\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ethành lập công ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;,muốn sở hữu quyền làm chủ là điều bạn mong mỏi từ lâu. Để bạn có những hiểu biết khi\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; color: black; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: black;\"\u003Ethành lập công ty\u003C\/span\u003E,\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EVinalaw\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E xin giới thiệu bạn tham khảo\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"line-height: 18px; text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;những điều bạn cần phải xem xét, chuẩn bị chu đáo trước khi có ý định, dù chỉ rất mơ hồ, về việc \u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-vinalaw-b6.html\" target=\"_blank\"\u003Ethành lập một doanh nghiệp\u003C\/a\u003E mới\u003C\/span\u003E.\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-LQ6cDLQoyvE\/UvyGpzFFieI\/AAAAAAAAAPg\/ckIBA7qGpDU\/s1600\/images.jpg\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-LQ6cDLQoyvE\/UvyGpzFFieI\/AAAAAAAAAPg\/ckIBA7qGpDU\/s1600\/images.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E1. Ý tưởng thành lập công ty\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003EÝ tưởn\u003Cspan style=\"font-family: inherit;\"\u003Eg thành lập công ty \u003C\/span\u003Echỉ được gọi là tốt khi nó được nhiều người công nhận và ủng hộ. Tức là dự kiến\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ethành l\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;của bạn được nhiều người biết đến và ủng hộ bạn.Hơn thế nữa là việc góp vốn đầu tư cho công ty.Tương lai, số phận của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào ý tưởng ban đầu của nó.Vì vậy bạn nên hành động theo câu nói:“Hãy tìm ra một nhu cầu trên thị trường và đáp ứng nhu cầu đó”.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E2. M\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eộ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Et k\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eế\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;ho\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eạ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ech kinh doanh hoàn h\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eả\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eo khi thành l\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003EĐó là bản đồ phác thảo ra những con đường hợp lý nhất dẫn dắt bạn đến việc\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ethành l\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;thành công.Chúng ta đều biết rằng việc\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;thành l\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;sẽ tạo nhiều cơ hội kinh doanh, giao dịch sẽ dễ dàng hơn đối với nhà cung cấp và khách hàng. Tạo cơ sở pháp lý cho hợp đồng và hoạt động kinh doanh của chúng ta\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E.\u0026nbsp;\u003C\/b\u003ETuy nhiên,phải làm như thế nào mới được coi là hoàn hảo đó mới là vấn đề chính.Vậy làm thế nào để lập được một kế hoạch kinh doanh tốt? Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sách báo sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về vấn đề này, hoặc bạn có thể liên hệ với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp hay phòng thương mại địa phương, nơi doanh nghiệp mới sẽ tọa lạc.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;3. T\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eồ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003En t\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eạ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ei m\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eộ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Et th\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eị\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;tr\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eườ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eng th\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Et s\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eự\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;cho s\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eả\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003En ph\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eẩ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Em\/d\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eị\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ech v\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eụ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;c\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eủ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ea b\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eạ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003En.\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003EViệc tung ra một sản phẩm trên thị trường các doanh nghiệp luôn luôn chú tâm đến người tiêu dùng.Đó là yếu tố giúp cho sản phẩm của\u003Cb\u003E\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ecông ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;có được chạy nhảy hay là dậm chân. Vì thế trước khi tung sản phầm ra thị trường họ sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường thông qua việc khảo sát những người có vẻ có nhu cầu nhất về sản phẩm đó, rồi phân tích thái độ cũng như mức độ hài lòng của những khách hàng này đối với sản phẩm\/dịch vụ đó.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;4. Ngân sách.\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003ENguồn ngân sách cho doanh nghiệp tương lai có thể là tiền của bạn hoặc tiền vay của ai đó. Nhưng cũng có thể là do các cá nhân,tổ chức góp vốn.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E5. Đ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eị\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ea đi\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eể\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Em thành l\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/b\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003ECần chọn những nơi thuận lợi về mặt bằng,nhu cầu cung ứng sản phẩm ra thị trường,giao thông,…Đó là những yếu tố góp cho việc\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ethành l\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;của bạn trở nên thuận lợi hơn.Tuy nhiên địa điểm kinh doanh ngày nay không còn là yếu tố quyết định đến sự thành bại của các doanh nghiệp, ngay cả đối với các doanh nghiệp nhỏ bởi sự ra đời của các công nghệ hiện đại.Ngày nay, chỉ với chiếc thẻ tín dụng và mạng Internet, chúng ta gần như có thể mua hàng ở bất cứ nơi đâu.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp;6. Dịch vụ điện tử\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003EMáy vi tính, website, dịch vụ thư điện tử… Bạn đã chuẩn bị những thứ này chưa? Có lẽ ngày nay các tiện ích này không thể thiếu trong các công ty, cho dù\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ecông ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;của bạn chỉ có một giám đốc với vài nhân viên làm việc bán thời gian.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E7. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng ngay từ thời kỳ đầu.\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003EYếu tố khách hàng tác động mạnh mẽ đến việc\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ethành l\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u003C\/span\u003E. Thông qua các hoạt động nghiên cứu thị trường, bạn đã chắc chắn rằng có một số lượng khách hàng nhất định sẽ cần đến sản phẩm\/dịch vụ mà\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ecông ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;tương lai của bạn cung cấp. Vậy cụ thể họ là ai? Hãy lên danh sách những khách hàng tiềm năng đầu tiên trước khi bạn chuẩn bị\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ethành l\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Eậ\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ep công ty\u003C\/span\u003E.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u0026nbsp; 8. Chuẩn bị chu đáo cho việc khai trương.\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003EMột ngày khai trương đón\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ecông ty\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;mới rầm rộ cũng là 1 trong các yếu tố giúp khách hàng có mắt nhìn đối với công ty bạn. Vì vậy bạn nên chuẩn bị chu đáo cho việc khai trương đi nhé\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E9.9. Những điều không mong đợi.\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003EChúng ta luôn hi vọng những điều tốt đẹp nhất, song cũng cần phải phòng ngừa những việc tệ hại có thể xảy ra.Hãy trù bị tất cả để khi những điều bất trắc xảy ra, chúng ta đã có phương cách đối phó chủ động nhất, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nó gây ra.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cb style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E10. Tri thức là sức mạnh.\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EBạn hãy cố gắng tìm hiểu tối đa về ngành nghề kinh doanh mà bạn sẽ tiến hành trong tương lai.Chính nó tạo nên sức mạnh cho sự thành công của bạn\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EVới những thông tin trên, VnVisa hy vọng đã cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích khi bạn muốn\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003Ethành lập doanh nghiệp\u003C\/span\u003E. Chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn.\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;\"\u003ENgoài ra\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Cb style=\"font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Etrên website\u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003Echúng tôi còn giới thiệu nhiều bài viết hướng dẫn các dịch vụ khác để quý khách hàng tham khảo.\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;\"\u003ETag: \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/thanh-lap-doanh-nghiep-vinalaw-b6.html\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cb\u003Ethành lập doanh nghiệp\u003C\/b\u003E\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/7864328550395458281\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/10-ieu-can-biet-truoc-khi-thanh-lap.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/7864328550395458281"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/7864328550395458281"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/10-ieu-can-biet-truoc-khi-thanh-lap.html","title":"10 điều cần biết trước khi thành lập công ty"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-LQ6cDLQoyvE\/UvyGpzFFieI\/AAAAAAAAAPg\/ckIBA7qGpDU\/s72-c\/images.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-7770551304135347512"},"published":{"$t":"2014-02-16T19:50:00.000-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-16T19:50:17.809-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-K0EhMExH5jE\/Uv3ZoROJVKI\/AAAAAAAAATY\/ISzCba9SNjg\/s1600\/images+%282%29.jpg\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-K0EhMExH5jE\/Uv3ZoROJVKI\/AAAAAAAAATY\/ISzCba9SNjg\/s1600\/images+(2).jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003EVừa qua, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã từng bước hoàn thiện và triển khai các ứng dụng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (\u003C\/span\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003ECổng TT ĐKDNQG).\u003C\/span\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E1.\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cb\u003E\u003Ci\u003EVề đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003EPhạm\u0026nbsp;\u003Cspan class=\"GramE\"\u003Evi\u003C\/span\u003E\u0026nbsp;triển khai hiện tại:\u0026nbsp;\u003Cb\u003Echỉ áp dụng với các trường hợp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh\/văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh\u0026nbsp;\u003C\/b\u003E(chưa áp dụng với các trường hợp đăng ký thay đổi của doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc);\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #202020; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003EĐể đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, tổ chức, cá nhân truy cập vào Hệ thống TT ĐKDNQG trực tuyến phục vụ việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trên Cổng TT ĐKDNQG và chọn một trong hai cách đăng ký như sau:\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan class=\"GramE\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #202020; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E- Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng (chữ ký CA).\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan class=\"GramE\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #202020; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E- Nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan class=\"GramE\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #202020; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003ESau khi hoàn tất việc tạo hồ sơ và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điển tử sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh, người dùng có thể lựa chọn hình thức thanh toán điện tử để thanh toán cho hồ sơ.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"color: #202020; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E\u0026nbsp;Hồ sơ được thanh toán xong sẽ được chuyển sang Hệ thống TT ĐKDNQG cơ bản phục vụ cho việc xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của phòng Đăng ký kinh doanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E2.\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cb\u003E\u003Ci\u003EVề công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003EDo hiện tại chưa có quy định chính thức về mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được\u0026nbsp;\u003Cb\u003Ethực hiện miễn phí đến khi có quy định chính thức của Bộ Tài chính\u003C\/b\u003E.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003EPhương thức đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 56, Thông tư số 01\/2013\/TT-BKHĐT\u003C\/span\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E, doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng TT ĐKDNQG\u0026nbsp;\u003Cspan class=\"GramE\"\u003Etheo\u003C\/span\u003Ecác phương thức sau:\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E-\u0026nbsp;Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E-\u0026nbsp;Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ ĐKKD thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E-\u0026nbsp;Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E3.\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cb\u003E\u003Ci\u003ECung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003ECác trường hợp cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp: thực hiện theo quy định tại Điều 53, Thông tư số 01\/2013\/TT-BKHĐT.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E4.\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cb\u003E\u003Ci\u003EThông tin hỗ trợ người sử dụng Cổng TT ĐKDNQG\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 1cm;\"\u003E\u003Cspan lang=\"PT-BR\" style=\"color: #222222; font-family: Arial; font-size: 10pt;\"\u003EThông tin hỗ trợ người sử dụng Cổng TT ĐKDNQG (hỗ trợ dạng hỏi - đáp, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, địa chỉ nhận giải đáp vướng mắc của người sử dụng qua email, điện thoại) được cập nhật trên Cổng TT ĐKDNQG.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"MsoNormal\" style=\"background-color: white; font-size: 14pt; margin: 6pt 0cm 0.0001pt; text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/7770551304135347512\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/huong-dan-ang-ky-doanh-nghiep-qua-mang.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/7770551304135347512"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/7770551304135347512"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/huong-dan-ang-ky-doanh-nghiep-qua-mang.html","title":"Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-K0EhMExH5jE\/Uv3ZoROJVKI\/AAAAAAAAATY\/ISzCba9SNjg\/s72-c\/images+(2).jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-4376885836439240247"},"published":{"$t":"2014-02-14T00:56:00.002-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-14T00:56:47.613-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Hướng dẫn thế chấp bằng tài sản góp vốn mới"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-tHKOKW8vIyo\/Uv2bQ7ceFSI\/AAAAAAAAAQw\/DbnDjhZqcB4\/s1600\/images+%281%29.jpg\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-tHKOKW8vIyo\/Uv2bQ7ceFSI\/AAAAAAAAAQw\/DbnDjhZqcB4\/s1600\/images+(1).jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003EVINALAW\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E sẽ phân tích các quy định pháp luật về thế chấp bằng tài sản góp vốn vào công ty để Quý khách hàng có thể thực hiện việc vay vốn, bảo lãnh,... theo quy định pháp luật mới nhất\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003EKhoản 2 Điều 19 Thông tư số 17\/2009\/TT-BTNMT ngày 21\/10\/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định: Các trường hợp phải đăng ký biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp như sau:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà không hình thành pháp nhân mới đối với cả thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc một phần thửa đất, tài sản gắn liền với đất;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Người sử dụng đất đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Thay đổi thông tin về số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển công năng sử dụng của nhà ở, công trình xây dựng;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Thay đổi thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu tài sản;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Chuyển từ hình thức được Nhà nước cho thuê đất sang hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Thay đổi về hạn chế quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà, công trình;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Thay đổi diện tích, nguồn gốc tạo lập, hồ sơ giao rừng sản xuất là rừng trồng;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Đính chính nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do việc in hoặc viết Giấy chứng nhận;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Giấy chứng nhận đã cấp có nhiều thửa đất mà người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng một hoặc một số thửa đất.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003EĐối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp cổ đông góp vốn bằng quyền sử dụng đất của mình vào công ty, không hình thành pháp nhân mới thì phải làm thủ tục đăng ký biến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Trình tự, thủ tục được quy định tại Khoản 1 Điều 131 Luật Đất đai như sau:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E-\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cb\u003E Hồ sơ đăng ký\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E góp vốn gồm hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật).\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, đối với trường hợp đủ điều kiện góp vốn thì thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp việc góp vốn phát sinh pháp nhân mới thì gửi hồ sơ đăng ký góp vốn đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới đó.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003EHợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (khoản 4 Điều 146 Nghị định số 181\/2004\/NĐ-CP ngày 29\/10\/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai). Sau khi đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì việc góp vốn của cổ đông vào công ty mới có hiệu lực. Khi chưa đăng ký thì tài sản vẫn thuộc quyền sử dụng\/sở hữu của cổ đông.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003ENhư vậy:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Trường hợp thứ nhất: Nếu việc góp vốn đã được đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì làm hợp đồng thế chấp với bên thế chấp là \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cb\u003Ecông ty\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"background-color: white; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; margin-bottom: 5px; padding: 0px; text-align: justify;\"\u003E- Trường hợp thứ hai: Nếu việc góp vốn chưa đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì phải tiến hành thủ tục đăng ký và bên thế chấp là công ty. Nếu không đăng ký thì bên thế chấp trong hợp đồng thế chấp là cổ đông có quyền sử dụng thửa đất đó.\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/4376885836439240247\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/huong-dan-chap-bang-tai-san-gop-von-moi.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4376885836439240247"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4376885836439240247"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/huong-dan-chap-bang-tai-san-gop-von-moi.html","title":"Hướng dẫn thế chấp bằng tài sản góp vốn mới"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-tHKOKW8vIyo\/Uv2bQ7ceFSI\/AAAAAAAAAQw\/DbnDjhZqcB4\/s72-c\/images+(1).jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-140644542436916925"},"published":{"$t":"2014-02-14T00:43:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-14T00:43:27.716-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập phòng khám tư nhân"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-AmSCzaUj394\/Uv3XFqSeB6I\/AAAAAAAAATM\/-1bm1G7sKkk\/s1600\/xin-giay-phep-phong-kham-da-khoa.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-AmSCzaUj394\/Uv3XFqSeB6I\/AAAAAAAAATM\/-1bm1G7sKkk\/s1600\/xin-giay-phep-phong-kham-da-khoa.jpg\" height=\"299\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003ENhững điều kiện và thủ tục để \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003Ethành lập phòng khám đa khoa\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E đi vào hoạt động\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003ETheo quy định tại Điều 42, Luật khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở khám, chữa bệnh chỉ được hoạt động khi đáp ứng được các điều kiện sau:\u003Cbr \/\u003E Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.\u003Cbr \/\u003E Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp\u003Cbr \/\u003E Tóm lại muốn mở phòng khám tư nhân thì cần 2 điều kiện:\u003Cbr \/\u003E - Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố cấp cho phòng khám;\u003Cbr \/\u003E - Có giấy phép hoạt động do Sở y tế tỉnh, thành phố cấp.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003ESau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phòng khám tư nhân Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động bao gồm:\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003E- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;\u003Cbr \/\u003E - Bản sao chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề trong phòng khám;\u003Cbr \/\u003E - Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự;\u003Cbr \/\u003E - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của phòng khám;\u003Cbr \/\u003E - \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cstrong\u003EGiấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E;\u003Cbr \/\u003E - Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật khám bệnh, chữa bệnh.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003ECông ty Vinalaw với đội chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong dịch vụ giấy phép, chúng tôi chuyên thực hiện dịch vụ xin trọn giá nhanh giá rẻ các loại giấy phép với thời gian và chi phí nhanh nhất, hiệu quả nhất.\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: ”times new roman”, times, serif; font-size: 16px;\"\u003ETư vấn miễn phí cho Qúy khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục xin \u003Cstrong\u003Egiấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân:\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003E- Tư vấn hồ sơ chuẩn xin giấy phép phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân;\u003Cbr \/\u003E - Tư vấn những quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân;\u003Cbr \/\u003E - Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin giấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân như:\u003Cbr \/\u003E - Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, công ty chúng tôi sẽ tiến hành soạn Hồ sơ Xin giấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân cho khách hàng;\u003Cbr \/\u003E - Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003E- Đại diện lên Sở Y Tế để nộp \u003Cstrong\u003EHồ sơ Xin giấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân\u003C\/strong\u003E;\u003Cbr \/\u003E - Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Y Tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;\u003Cbr \/\u003E - Nhận và bàn giao cho khách hàng giấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân;\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cspan style=\"font-family: ”times new roman”, times, serif; font-size: 16px;\"\u003EHồ sơ đề nghị cấp\u003Cstrong\u003E \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003Egiấy phép thành lập phòng khám đa khoa tư nhân\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003Egồm 2 phần:\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E \u003Cspan style=\"font-size: 16px;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times,serif;\"\u003E* Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề - y tư nhân đối với hộ kinh doanh cá thể:\u003Cbr \/\u003E - Đơn đề nghị cấp GCNHN-YTƯ NHÂN;\u003Cbr \/\u003E - Bản photo hợp pháp chứng chỉ hành nghề y tư nhân;\u003Cbr \/\u003E - Bản photo hợp pháp giấy chứng nhận ĐKKD;\u003Cbr \/\u003E - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;\u003Cbr \/\u003E - Bản cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về giá;\u003Cbr \/\u003E - Ảnh chụp biển hiệu cơ sở;\u003Cbr \/\u003E - 3 ảnh cá nhân cỡ 3cm x 4cm;\u003Cbr \/\u003E \u003Cbr \/\u003E *Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mở\u003Cstrong\u003E phòng khám đa khoa tư nhân\u003C\/strong\u003E (PKĐK)\u003Cbr \/\u003E - Đơn đề nghị cấp GCNHN-YTN mô hình PKĐK.\u003Cbr \/\u003E - Bản photo hợp pháp chứng chỉ hành nghề của trưởng PKĐK.\u003Cbr \/\u003E - Bản photo hợp pháp giấy chứng nhận .\u003Cbr \/\u003E - Đề án hoạt động của PKĐK ( Tóm tắt về tổ chức nhân sự có danh sách trích ngang kèm theo- hoạt động chuyên môn - trang thiết bị y tế - điều kiện phòng cháy chữa cháy - bảo vệ vệ sinh môi trường của phòng khám).\u003Cbr \/\u003E - Hồ sơ cá nhân của các bác sỹ phụ trách các phòng khám chuyên khoa hoạt động trong PKĐK.\u003Cbr \/\u003E - (Trong các hồ sơ này có bản đề xuất danh sách nhân sự của phòng khám chuyên khoa)\u003Cbr \/\u003E - 1 ảnh chụp biển hiệu của PKĐK.\u003Cbr \/\u003E - 3 ảnh cá nhân 3cm x 4cm.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cem\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/140644542436916925\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-phong-kham-tu-nhan.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/140644542436916925"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/140644542436916925"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-phong-kham-tu-nhan.html","title":"Thủ tục thành lập phòng khám tư nhân"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-AmSCzaUj394\/Uv3XFqSeB6I\/AAAAAAAAATM\/-1bm1G7sKkk\/s72-c\/xin-giay-phep-phong-kham-da-khoa.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-4559237673327348165"},"published":{"$t":"2014-02-14T00:31:00.002-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-14T00:31:44.874-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài "},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"float: left; margin-top: 10px; text-align: justify; width: 100%;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-jHdMA4NJqaQ\/Uv3UZd-aGwI\/AAAAAAAAATA\/CVWRTk-E-18\/s1600\/660-ct4.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-jHdMA4NJqaQ\/Uv3UZd-aGwI\/AAAAAAAAATA\/CVWRTk-E-18\/s1600\/660-ct4.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"float: left; margin-top: 10px; text-align: justify; width: 100%;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cspan\u003EDịch vụ tư vấn thành lập Công ty Liên doanh với nước ngoài của \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cb\u003EVINALAW\u003C\/b\u003E\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003Esẽ đại diện cho quý khách tiến hành các thủ tục: Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ thành lập Công ty Liên doanh với nước ngoài tại cơ quan Nhà nước vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả và chất lượng khi đến với \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003Edịch vụ tư vấn thành lập công ty\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E Liên doanh với nước ngoài của Vinalaw\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cdiv\u003E\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E1. Tư vấn trước khi \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003Ethành lập công ty \u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003Eliên doanh:\u003C\/span\u003E \u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem style=\"text-decoration: underline;\"\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E2. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thành lập công ty liên doanh cho khách hàng:\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003ESau khi ký hợp đồng dịch vụ, Vinalaw sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập công ty liên doanh cho khách hàng, hồ sơ bao gồm:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Biên bản về việc họp các thành viên trước thành lập;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Soạn thảo Điều lệ Công ty;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Soạn thảo danh sách thành viên sáng lập;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Giấy ủy quyền;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của thành viên sáng lập;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng thành viên;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Sổ đăng ký thành viên sáng lập.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem style=\"text-decoration: underline;\"\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty liên doanh cho khách hàng, cụ thể:\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin Thành lập công ty liên doanh cho khách hàng;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Thành lập công ty liên doanh tại sở KH-ĐT;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cem style=\"text-decoration: underline;\"\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E4. Dịch vụ ưu đãi cho khách hàng sau khi thành lập công ty:\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ công ty miễn phí;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế công ty;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí 1 năm;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv\u003E\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cem\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/4559237673327348165\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-lien-doanh.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4559237673327348165"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4559237673327348165"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-lien-doanh.html","title":"Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài "}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-jHdMA4NJqaQ\/Uv3UZd-aGwI\/AAAAAAAAATA\/CVWRTk-E-18\/s72-c\/660-ct4.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-6958642053828095960"},"published":{"$t":"2014-02-14T00:09:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-14T00:09:42.682-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-9Rh7EWnDdZ0\/Uv3PAuwGyQI\/AAAAAAAAASw\/qS58xxtLulk\/s1600\/nganh-nghe-kinh-doanh.gif\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-9Rh7EWnDdZ0\/Uv3PAuwGyQI\/AAAAAAAAASw\/qS58xxtLulk\/s1600\/nganh-nghe-kinh-doanh.gif\" height=\"131\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cstrong\u003EDoanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề sau cần đáp ứng các điều kiện khi \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Eđăng ký kinh doanh\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E.\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Ch3 style=\"text-align: justify;\"\u003EDANH MỤC NGÀNH NGHỀ \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003EKINH DOANH\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH\u003C\/h3\u003E\u003Cdiv style=\"clear: both; text-align: justify;\"\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EI.\u0026nbsp;\u0026nbsp; Tổ chức tín dụng (Nghị định 141\/2006\/NĐ-CP ngày 22\/11\/2006)\u003C\/strong\u003E1.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E2.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EII.\u0026nbsp; Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141\/2006\/NĐ-CP ngày 22\/11\/2006)\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E1.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E2.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EIII. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141\/2006\/NĐ-CP ngày 22\/11\/2006)\u003C\/strong\u003E1.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Công ty tài chính: 300 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E2.\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EIV.\u0026nbsp; Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153\/2007\/NĐ-CP ngày 15\/10\/2007)\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EV. Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104\/2007\/NĐ-CP ngày 14\/6\/2007)\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EVI. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52\/2008\/NĐ-CP ngày 22\/4\/2008)\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EVII. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126\/2007\/NĐ-CP ngày 1\/8\/2007)\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EVIII. Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 14 Luật điện ảnh)\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EIX. Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83\/2007\/NĐ-CP ngày 25\/5\/2007)\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EX. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83\/2007\/NĐ-CP ngày 25\/5\/2007)\u003C\/strong\u003E1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EXI. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76\/2007\/NĐ-CP ngày 9\/5\/2007)\u003C\/strong\u003E1. Vận chuyển hàng không quốc tế:\u003Cbr \/\u003E- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E-\u0026nbsp; Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E-\u0026nbsp; Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E2. Vận chuyển hàng không nội địa:\u003Cbr \/\u003E -\u0026nbsp; Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E -\u0026nbsp; Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng\u003Cbr \/\u003E -\u0026nbsp; Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"justify\"\u003E\u003Cstrong\u003EXII. Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76\/2007\/NĐ-CP ngày 9\/5\/2007)\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\u003Ch2\u003E\u003Cspan style=\"font-size: x-small;\"\u003E\u003Cstrong\u003EDANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/h2\u003E1\/ Kinh doanh dịch vụ pháp lý\u003Cbr \/\u003E2\/ Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm\u003Cbr \/\u003E3\/ Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y\u003Cbr \/\u003E4\/ Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy họach xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.\u003Cbr \/\u003E5\/ Kinh doanh dịch vụ kiểm toán\u003Cbr \/\u003E6\/\u0026nbsp; Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật\u003Cbr \/\u003E7\/ Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng.\u003Cbr \/\u003E8\/ Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải\u003Cbr \/\u003E9\/ Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia\u003Cbr \/\u003E10\/ Kinh doanh dịch vụ kế toán\u003Cbr \/\u003E11\/ Dịch vụ môi giới bất động sản;\u003Cbr \/\u003E Dịch vụ định giá bất động sản;\u003Cbr \/\u003E Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EĐể thành lập Công ty có điều kiện nêu trên hoặc bổ sung những ngành nghề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết: \u0026nbsp;\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: small;\"\u003E0988856399\u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EDANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẤM KINH DOANH \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E1. Kinh doanh vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;\u003Cbr \/\u003E 2. Kinh doanh chất ma túy các loại;\u003Cbr \/\u003E 3. Kinh doanh hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế);\u003Cbr \/\u003E 4. Kinh doanh các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;\u003Cbr \/\u003E 5. Kinh doanh các loại pháo;\u003Cbr \/\u003E 6. Kinh doanh các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã hội;\u003Cbr \/\u003E 7. Kinh doanh các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng;\u003Cbr \/\u003E 8. Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em;\u003Cbr \/\u003E 9. Kinh doanh dịch vụ tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức;\u003Cbr \/\u003E 10. Kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân;\u003Cbr \/\u003E 11. Kinh doanh dịch vụ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài;\u003Cbr \/\u003E 12. Kinh doanh dịch vụ môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;\u003Cbr \/\u003E 13. Kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;\u003Cbr \/\u003E 14. Kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá và thiết bị cấm lưu hành, cấm sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và\/hoặc sử dụng tại Việt Nam;\u003Cbr \/\u003E 15. Các ngành, nghề cấm kinh doanh khác được quy định tại các luật, pháp lệnh và nghị định chuyên ngành.\u003Cbr \/\u003E \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cem\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Cem\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/em\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cem\u003E0988 856 399\u003C\/em\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/6958642053828095960\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/danh-muc-nganh-nghe-kinh-doanh-co-ieu.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/6958642053828095960"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/6958642053828095960"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/danh-muc-nganh-nghe-kinh-doanh-co-ieu.html","title":"Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-9Rh7EWnDdZ0\/Uv3PAuwGyQI\/AAAAAAAAASw\/qS58xxtLulk\/s72-c\/nganh-nghe-kinh-doanh.gif","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-249563539626341328"},"published":{"$t":"2014-02-13T23:57:00.002-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-13T23:58:38.999-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-zIS6Rtc_HLw\/Uv3MpknUEaI\/AAAAAAAAASk\/G56y5VJi97w\/s1600\/doanh-nghiep-tu-nhan.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-zIS6Rtc_HLw\/Uv3MpknUEaI\/AAAAAAAAASk\/G56y5VJi97w\/s1600\/doanh-nghiep-tu-nhan.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003EVINALAW\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E \u003Cb\u003EHƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ETheo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm. Thủ tục \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003Ethành lập doanh nghiệp\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E tư nhân như sau: \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EI. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Số lượng hồ sơ: 01 bộ\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EII. Thủ tục\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E đăng ký kinh doanh\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E doanh nghiệp tư nhân\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ETrường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ETrường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có). Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EThời gian cấp giấy phép: 08 ngày làm việc\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ECơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/249563539626341328\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/249563539626341328"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/249563539626341328"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan.html","title":"Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/4.bp.blogspot.com\/-zIS6Rtc_HLw\/Uv3MpknUEaI\/AAAAAAAAASk\/G56y5VJi97w\/s72-c\/doanh-nghiep-tu-nhan.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-790111019218852489"},"published":{"$t":"2014-02-13T23:45:00.000-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-13T23:47:56.342-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-nYk8nfQCXGE\/Uv3KGa0kvGI\/AAAAAAAAASY\/JoiPN8_an60\/s1600\/C%C3%B4ng+ty+100%25+v%E1%BB%91n+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-nYk8nfQCXGE\/Uv3KGa0kvGI\/AAAAAAAAASY\/JoiPN8_an60\/s1600\/C%C3%B4ng+ty+100%25+v%E1%BB%91n+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003ECông ty TNHH Vinalaw\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E cung cấp cho Quý khách hàng hồ sơ đăng ký và trình tự thủ tục đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cb\u003E \u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cb\u003EI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003ETHÀNH LẬP CÔNG TY\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E 100% VỐN NƯỚC NGOÀI\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư\u0026nbsp; (Theo mẫu )\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E2. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm (Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư).\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E3. Bản Dự thảo Điều lệ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp ( Doanh nghiệp định mở theo loại hình nào thì làm dự thảo theo loại hình đó, đã có mẫu đầy đủ nội dung theo điều 22 của Luật Doanh Nghiệp)\u0026nbsp;Dự thảo Điều lệ phải có đầy đủ chữ ký (và được ký từng trang) của tất cả chủ sở hữu, hoặc người đại diện sở hữu được ủy quyền.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E4. Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Theo mẫu).\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E- Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân:\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cul style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EBản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ. (Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam. Việc chứng thực này do các cơ quan sau tiến hành: Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao -\u0026nbsp; Sở Ngoại vụ thành phố - Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài. )\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EQuyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác. (Dịch thuật công chứng sang tiếng việt và bản gốc)\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EĐiều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (Khoản 3 Điều 15 Nghị định 88\/2006\/NĐ-CP ngày 29\/8\/2006 của Chính phủ). (Dịch thuật công chứng sang tiếng việt và bản gốc)\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003C\/ul\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E- Đối với thành viên sáng lập là cá nhân:\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EBản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực (Điều 18 Nghị định 88\/2006\/NĐ-CP ngày 29\/8\/2006 của Chính phủ).\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E6. Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ECác văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E7. Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E8. Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cb\u003EII. \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003EDỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E 100 % VỐN NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP MỚI:\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EKhách hàng tư vấn Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Doanh Nghiệp Mới sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Ci\u003E1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như:\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Ci\u003E\u0026nbsp;\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E \u003C\/div\u003E\u003Cul style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETư vấn Phương thức hoạt động và điều hành.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETư vấn Các nội dung khác có liên quan.\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E \u003C\/li\u003E\u003C\/ul\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Ci\u003E2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cul style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETrên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ\u0026nbsp; phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETrong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EChúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003C\/ul\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Ci\u003E3. Doanh Nghiệp Mới sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài cho khách hàng, cụ thể như sau:\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cul style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ESau khi ký hợp đồng dịch vụ, Doanh Nghiệp Mới sẽ tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài cho khách hàng;\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EĐại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp\u0026nbsp; hồ sơ xin thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cho khách hàng.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003EĐại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ENhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003Cli\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003ETiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.\u003C\/span\u003E\u003C\/li\u003E\u003C\/ul\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/790111019218852489\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thanh-lap-doanh-nghiep-100-von-nuoc.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/790111019218852489"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/790111019218852489"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thanh-lap-doanh-nghiep-100-von-nuoc.html","title":"Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/2.bp.blogspot.com\/-nYk8nfQCXGE\/Uv3KGa0kvGI\/AAAAAAAAASY\/JoiPN8_an60\/s72-c\/C%C3%B4ng+ty+100%25+v%E1%BB%91n+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-2596513467011884188"},"published":{"$t":"2014-02-13T23:30:00.001-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-13T23:36:29.519-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thành lập công ty hợp danh"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u0026nbsp; \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-C3CYn9shONI\/Uv3HZjXygkI\/AAAAAAAAASM\/9Bz3y4pF9Rg\/s1600\/Quy+tr%C3%ACnh+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+c%C3%B4ng+ty+h%E1%BB%A3p+danh.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-C3CYn9shONI\/Uv3HZjXygkI\/AAAAAAAAASM\/9Bz3y4pF9Rg\/s1600\/Quy+tr%C3%ACnh+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+c%C3%B4ng+ty+h%E1%BB%A3p+danh.jpg\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003ECông ty hợp danh là một hình thức công ty ra đời sớm nhất trong lịch sử loài người, Công ty hợp danh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi những ưu điểm của nó. Dưới đây, \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003ECông ty TNHH Vinalaw\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E hướng dẫn trình tự thủ tục thành lập công ty hợp danh để Quý khách hàng tham khảo.\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EI. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapcongtygiare.blogspot.com\/\"\u003E \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003Ecông ty hợp danh\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E \u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Dự thảo Điều lệ công ty;\u0026nbsp; \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Danh sách thành viên công ty hợp danh.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EKèm theo danh sách thành viên phải có:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003Ea) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003Eb) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập pháp nhân.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Số lượng hồ sơ: 01 bộ\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EII. Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty hợp danh\u003C\/span\u003E \u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E1. Người \u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003Ethành lập doanh nghiệp\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có). Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EThời gian cấp giấy phép: 08 ngày làm việc\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ECơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/2596513467011884188\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thanh-lap-cong-ty-hop-danh.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/2596513467011884188"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/2596513467011884188"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thanh-lap-cong-ty-hop-danh.html","title":"Thành lập công ty hợp danh"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-C3CYn9shONI\/Uv3HZjXygkI\/AAAAAAAAASM\/9Bz3y4pF9Rg\/s72-c\/Quy+tr%C3%ACnh+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+c%C3%B4ng+ty+h%E1%BB%A3p+danh.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-4015526396089698781"},"published":{"$t":"2014-02-13T02:03:00.002-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-13T23:21:32.232-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-36VPcG0SAYw\/UvyYfNeR-TI\/AAAAAAAAAQc\/YnXfThJfhjU\/s1600\/M%E1%BA%ABu+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+c%C3%B4ng+ty+TNHH+2+th%C3%A0nh+vi%C3%AAn.jpg\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-36VPcG0SAYw\/UvyYfNeR-TI\/AAAAAAAAAQc\/YnXfThJfhjU\/s1600\/M%E1%BA%ABu+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+c%C3%B4ng+ty+TNHH+2+th%C3%A0nh+vi%C3%AAn.jpg\" height=\"299\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: magenta;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cu\u003E\u003Cb\u003ECông ty TNHH Vinalaw\u003C\/b\u003E\u003C\/u\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E \u003C\/span\u003Exin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ECông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành\u0026nbsp; viên trở lên là sự kết hợp các yếu tố của Công ty cổ phần và Công ty hợp danh. Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp thì Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Vinalaw sẽ hướng dẫn các thủ tục để Quý khách hàng có thể tham khảo và làm theo hướng dẫn. Chúng tôi luôn hết mình để tạo sự thành công cho quý khách hàng.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ETrong trường hợp, quý khách có vướng mắc hoặc yêu cầu Vinalaw đại diện tiến hành các thủ tục thành lập, chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách hàng với dịch vụ uy tín, chi phí hợp lý. Có các chính sách hỗ trợ sau khi thành lập: tư vấn quá trình hoạt động, các vấn đề thuế, kê khai thuế, website....\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EThủ tục\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E \u003Cspan style=\"color: magenta;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003Ethành lập công ty\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E \u003C\/span\u003Etrách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EI. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E \u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Dự thảo Điều lệ công ty \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Kèm theo danh sách thành viên phải có: \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003Ea) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003Eb) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập pháp nhân.\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Số lượng hồ sơ: 01 bộ \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EII. Thủ tục\u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapdoanhnghiephanoi.blogspot.com\/\"\u003E \u003Cspan style=\"color: magenta;\"\u003Eđăng ký kinh doanh\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên\u003C\/span\u003E \u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có). Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Thời gian cấp giấy phép: 10 ngày làm việc Cơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/4015526396089698781\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4015526396089698781"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/4015526396089698781"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-hai.html","title":"Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-36VPcG0SAYw\/UvyYfNeR-TI\/AAAAAAAAAQc\/YnXfThJfhjU\/s72-c\/M%E1%BA%ABu+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD+th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp+c%C3%B4ng+ty+TNHH+2+th%C3%A0nh+vi%C3%AAn.jpg","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}},{"id":{"$t":"tag:blogger.com,1999:blog-2796347306791018106.post-301319936223027567"},"published":{"$t":"2014-02-12T20:25:00.000-08:00"},"updated":{"$t":"2014-02-13T23:21:46.056-08:00"},"category":[{"scheme":"http://www.blogger.com/atom/ns#","term":"ho-so-thanh-lap"}],"title":{"type":"text","$t":"Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên"},"content":{"type":"html","$t":"\u003Cdiv dir=\"ltr\" style=\"text-align: left;\" trbidi=\"on\"\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cdiv class=\"separator\" style=\"clear: both; text-align: center;\"\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-zXd5h9GnxWU\/UvxJ7GhKNgI\/AAAAAAAAAPM\/wqvOyHg5E18\/s1600\/thanh-lap.png\" imageanchor=\"1\" style=\"margin-left: 1em; margin-right: 1em;\"\u003E\u003Cimg border=\"0\" src=\"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-zXd5h9GnxWU\/UvxJ7GhKNgI\/AAAAAAAAAPM\/wqvOyHg5E18\/s1600\/thanh-lap.png\" height=\"232\" width=\"320\" \/\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/\"\u003EVinalaw \u003C\/a\u003Exin hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003EThủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên bao gồm: thủ tục cấp mã số doanh nghiệp lần đầu, thủ tục cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp con dấu công ty TNHH một thành viên, tư vấn hỗ trợ Công ty một thành viên sau khi thành lập: Hỗ trợ kê khai thuế, tờ khai thuế, hỗ trợ các hợp đồng ký kết phát sinh trong giai đoạn kinh doanh tròng 05 tháng đầu tiên. Vinalaw còn giới thiệu dịch vụ thiết kế website, tên miền...cho Doanh nghiệp đăng ký mới. \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ECác bước\u003Ca href=\"http:\/\/vinalaw.org\/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-bid106.html\"\u003E thành lập công ty\u003C\/a\u003E TNHH một thành viên bao gồm:\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EI. Hồ sơ \u003Ca href=\"http:\/\/dichvuthanhlapdoanhnghiephanoi.blogspot.com\/\"\u003Eđăng ký doanh nghiệp\u003C\/a\u003E công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên\u003C\/span\u003E \u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ; \u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Dự thảo Điều lệ công ty; \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp; \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;\u0026nbsp;\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Số lượng hồ sơ: 01 bộ \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: blue;\"\u003E\u003Cb\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003EII. Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên\u003C\/span\u003E \u003C\/i\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E3. Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. \u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003ETrường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký doanh nghiệp thời điểm trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoặc các nội dung cần bổ sung, sửa đổi (nếu có). Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Thời gian cấp giấy phép: 10 ngày làm việc Cơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư\u003C\/div\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cdiv style=\"text-align: justify;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Ci\u003ETrân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E------------------------------------------------------------------------------------------------------------\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ELIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC T\u003C\/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EƯ VẤN\u003C\/span\u003E\u003Cb\u003E\u003Cspan style=\"font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E \u003C\/span\u003E\u003C\/b\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003ETầng 05, tòa nhà số 36 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EHỗ trợ khách hàng: \u003Ci\u003E\u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E(04) 629 33 007\u003C\/span\u003E\u003C\/i\u003E – Hotline: \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E\u003Ci\u003E0988 856 399\u003C\/i\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003Cdiv align=\"center\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy; font-family: times new roman,times; font-size: medium;\"\u003EEmail: \u003Ca href=\"mailto:lstruongphuc@vinalaw.org\"\u003E\u003Cspan style=\"color: navy;\"\u003Elstruongphuc@vinalaw.org\/ Website:www.vinalaw.org\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/div\u003E\u003C\/div\u003E"},"link":[{"rel":"replies","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/feeds\/301319936223027567\/comments\/default","title":"Đăng Nhận xét"},{"rel":"replies","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot.html#comment-form","title":"0 Nhận xét"},{"rel":"edit","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/301319936223027567"},{"rel":"self","type":"application/atom+xml","href":"http:\/\/www.blogger.com\/feeds\/2796347306791018106\/posts\/default\/301319936223027567"},{"rel":"alternate","type":"text/html","href":"http:\/\/thanhlapcongtygiarehanoi.blogspot.com\/2014\/02\/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot.html","title":"Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên"}],"author":[{"name":{"$t":"Anonymous"},"uri":{"$t":"http:\/\/www.blogger.com\/profile\/11426125321537331299"},"email":{"$t":"noreply@blogger.com"},"gd$image":{"rel":"http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail","width":"16","height":"16","src":"https:\/\/img1.blogblog.com\/img\/b16-rounded.gif"}}],"media$thumbnail":{"xmlns$media":"http://search.yahoo.com/mrss/","url":"http:\/\/1.bp.blogspot.com\/-zXd5h9GnxWU\/UvxJ7GhKNgI\/AAAAAAAAAPM\/wqvOyHg5E18\/s72-c\/thanh-lap.png","height":"72","width":"72"},"thr$total":{"$t":"0"}}]}});