ì lại

Đang chơi ctf với mọi người, nhưng mình lại cứ đi tới gần đích, nhìn thấy con đường rồi lại dừng lại. Mình tìm kiếm cái gì chăng ???


Bỏ . Chạy lang thang thì lọt vào blog của anh hieuln, haha, phải đọc thử lão viết gì nào. Nói chuyện nhiều ở #vnsec, nhưng khi đọc blog thì mới thấy cái đáng giá, đáng học hỏi. Blog có nhiều bài viết rất đã, giống mình, từ suy nghĩ, tình yêu, đến cách sống... ka ka ka.

Thôi đi ngủ, mai có đề mới làm tiếp. Bài 8 fmt chỉ có thế thôi, mà không chịu làm gì cả, thiệt là ... mày đang bị gì à.

No comments:

Post a Comment