Khoảnh khắc

No comments:
-- Touch

Khi tui đọc những trang truyện này, hình ảnh trong đầu tui là bà, khỉ à.
Đến bao giờ thì con người ta mới hết biết nhớ nhung, đến khi nào thì ta mới hết yêu đương khờ dại.

Tui không muốn biết tương lai sẽ như thế nào, không dám nhìn về quá khứ tui đã làm gì sai, để mình phải bị xa lánh. Tui chỉ cố gắng hết sức cho hiện tại, cho tình yêu của tui dành cho bà.