Kể chuyện giấc mơ

1 comment:
Qua nhà em chơi, tự nhiên em bảo mẹ em muốn gặp mặt tôi.
Tôi gặp lại em sau một thời gian dài xa cách, em nói cứ từ từ thôi, tình cảm mà nhanh quá thì lại vội đi mất.
Tôi hỏi em tối nay mình uống cà phê nhé. Em bảo ùm và cười rất đổi hiền diệu, tôi cảm nhận được nụ cười đó dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại.
Tôi mơ.