tôi vẫn còn có thể yêu

1 comment:
Cho đến hôm nay, rất đỗi vui mừng khi biết được rằng mình vẫn có thể yêu. Nhưng cái giá phải trả thì lại là nỗi đau vô cùng tận. Người con gái ấy đã là của người khác, và mình như cơn gió thoảng thoáng qua cuộc đời cô ấy mà thôi.

Thiệt, gặp nhau, quen nhau, làm bạn bè với nhau đã là duyên từ mấy kiếp trước. Nhưng còn được yêu em thì hẳn ta vẫn còn nợ người từ thuở nào. Chỉ là lúc này, duyên nợ cùng ta với em đà hết, nên ta không thể cùng nhau trải qua tình duyên kiếp này.

Thôi thì cuộc đời như giấc mộng, rồi cũng sẽ qua.

Cảm ơn em đã cho anh biết anh vẫn còn có thể yêu.